március 2013

Fogadóórák

Kedves Szülők!

Fogadó órák: 2013. április 10-én este 17 órai kezdettel az alsósoknak, 18 órakor a felsősöknek a tantermeikben fogadó osztályfőnökökkel, szaktanárokkal konzultálhatnak.

Kérjük éljenek a lehetőséggel és érdeklődjenek gyermekük  előmeneteléről!

Nyílt nap

Tájékoztatjuk a kedves Szülőket, hogy 2013.04. 15-én hétfőn nyílt napot tartunk, a 2.-3. tanítási órákban 9.oo-tól 9.45-ig, majd 10.05- 10.50-ig. Szeretettel várjuk a kedves Szülőket, ezen időpontokban! Látogassák meg a tanítási órákat, nézzék meg gyermekük órai munkáját!

Kérjük időben érkezzenek, késés esetén ne zavarják a már elkzdődött tanítási órát!

A most beíratkozó elsősök szüleit is szívesen látjuk, kérjük ha lehetséges előre telefonon jelentkezzenek be, hogy megfelelő helyet tudjunk biztosítani, és be tudjuk mutatni az iskolát.

Tavaszi szünet

A tavaszi szünet 2013. március 28-tól áprlis 2-ig tart.

Mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket, pihenéssel feltöltődéssel teli napokat kívánunk!

Ha nincs más,  hát egy hóból készített nyuszit az udvarba!

Beíratkozáshoz

Beíratkozásról további információt  a Bemutatkozás/ iskolánkról/ beíratkozás/Manóvár/ menüpontok alatt olvashatnak.

Első osztályosok beíratása

                                                                        Felhívás

                                                   az általános iskolába történő beíratásra

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévretörténő általános iskolai beíratkozásra az alábbbi időpontokban kerül sor:

                                                           2013. április 8-9.(hétfő,kedd)

                                                               8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolványt(lakcímkártyát), valamint az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanusító igazolást kell bemutatni.

A felvételről az első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Általános Iskola, Kakucs

2366 Kakucs, Hősök tere 7.

Felvételi körzet: Kakucs község közigazgatási területe.

Dabas, 2013.február 28.

Baranyi Béla

tankerületi igazgató

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Dabasi Kirendeltség                                                                      

                                                        

Március 15.

Iskolai ünnepély 2013.március 14-én  11 órakor lesz, megjelenés ünnepi egyenruhában,  majd  osztályonként nemzetiszín szalagokat kötünk az iskola fáinak ágaira, hogy a tavaszi szélben lengedezzenek.

Községi ünnepi műsor 2013. márc. 15-én  9.45-kor kezdődik, előtte   9.00 ünnepi szentmise,  majd koszorúzás lesz.

Az ünnepi  műsort  a 3. osztályosok a néptáncosok és az énekkarosok adják elő. Sok szeretettel várjuk a kedves Szülőket, érdeklődőket! Emlékezzünk együtt a márciusi ifjakra és a szabadságharc hőseire!

Március 15.

Iskolai ünnepély 2013.március 14-én  11 órakor lesz, megjelenés ünnepi egyenruhában,  majd  osztályonként nemzetiszín szalagokat kötünk az iskola fáinak ágaira, hogy a tavaszi szélben lengedezzenek.

Községi ünnepi műsor 2013. márc. 15-én  9.45-kor kezdődik, előtte   9.00 ünnepi szentmise,  majd koszorúzás lesz.

Az ünnepi  műsort  a 3. osztályosok a néptáncosok és az énekkarosok adják elő. Sok szeretettel várjuk a kedves Szülőket, érdeklődőket! Emlékezzünk együtt a márciusi ifjakra és a szabadságharc hőseire!