Bemutatkozás

Szeretettel köszöntjük a Kakucsi Általános Iskola honlapján!

Szeretnénk, ha honlapunk fontos szerepet töltene be az intézmény külvilággal folytatott kommunikációjában, ugyanakkor sajátos virtuális közösségi térré is válna, ahol nem csak az iskolai dokumentumokat taláják meg, hanem gyakran frissített, tanárok, diákok és szülők számára is hasznos oktatási célú információk mellett a közösségi élet eszközei is helyet kapnak.

A honlapon való böngészéshez jó szórakozást kívánunk!

nagy_Deak_Ildiko.JPG

Deák Ildikó
igazgatóhelyettes

Iskolánkról

Iskolánk arculata, célrendszere

Állami fenntartású és  gazdálkodású szervezet vagyunk. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerületéhez tartozunk.
Kis iskolánk magán viseli kis településünk szocio-kulturális előnyeit és hátrányait egyaránt. Intézményünkbe átlagban 180-190 tanuló jár.

Oktató- nevelő munkánk egyetemes célja, hogy minden tanítványunk részére biztosítsuk az esélyegyenlőséget az oktatás- nevelés minden területén és szintjén. Tárgyi, személyi feltételekben egyaránt olyan intézményi kultúra kialakítása a célunk, mely a „mindenki valaki” pedagógiai elvet magáénak vallja, motivációs módszerének pedig a dicsérő pedagógiát alkalmazza. Népi hagyományokat őrző iskola vagyunk, esztétika által nevelünk. Közösségformáló céljainkat a hagyományőrző kulturális tevékenységekre alapozzuk, figyelembe véve a genetikus, etnikai adottságokat. Kompetencia- alapú oktatási és nevelési módszereket, eszközöket alkalmazunk. Készség és képességfejlesztő didaktikánk elsősorban a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodik. A 2008-as tanévtől felmenő rendszerben, első osztálytól oktatunk angol nyelvet, játékosan, technika óra keretében, majd a felsőben földrajz órák keretében is az angol órák mellett. Megvalósul a mindennapos nyelvoktatás, célunk az alapfokú nyelvvizsga megszerzése nyolcadik osztályra. Ezt kiegészítik a különböző, tehetséggondozó szakköri foglalkozások. Ami természetesen a mindenkori pénzügyi lehetőségeinkre, szülői igényekre is épül megfelelő létszámok esetén.

Célunk, hogy a sok-sok köszönet mellett pedagógusainkban továbbra is megtartsuk a motiváció azon optimális szintjét, mely elengedhetetlen feltétele minőségbiztosítási rendszerünk érdemi működésének.

Épületeink, felszereltségünk

Iskolánk négy épület együtteséből álló intézmény, amik többek közt az alsós és felsős termeknek, a tornateremnek, a könyvtárnak, a művészeti termeknek, az ebédlőnek és a titkárságnak adnak helyet.

Épületegyütteseink új része, a felső tagozat az 1960-as években épült és azóta több lépcsőben állandóan fejlődik. A tornacsarnok átadása óta (1993) sportolási, közösségi helyszínül is szolgál. Az alsó tagozat és a szúnyog épülete a legrégibb építmény, folyamatos karbantartással igyekszünk használhatóságát fenntartani. Tantermeink esztétikája hangulatos, barátságos. A régi épület ellenére a termek és teremberendezések korszerűek, parkettás osztálytermek vannak, mindenhol új asztalok, padok várják a nebulókat. 2o10 nyarán közel 20 millió forintos beruházással pályázati pénzből, épületeink energiahatékonyságuk és esztétikájuk szempontjából is sokat változott , hisz a régi épületek felújítottuk. Három interakív táblánk, projektorunk, számítógépes oktatótermünk, laptopok és egyéb kiegészítők szolgálják az új kompetencia alapú oktatást.

Intézményünket négy különálló épület alkotja:

 • „Szúnyog” iskola (jelenleg ebédlő, kézműves műhely)
 • Alsó tagozat
 • Felső tagozat
 • Ifjúsági- és sportcsarnok (Tornacsarnok)

Épületek

nagy_0_szunyog.jpg nagy_1_also_udvar.jpg nagy_2_felso_tornacs_udvar.jpg nagy_felso_tornacs_bejarat_1.jpg

Termek

img_0115 img_0116 img_0117 img_0120 img_0121 img_0127 img_0137 img_0145

Régi iskolaképek

01 02 04 05 06 12 13 17 18 19 20

Elérhetőségünk

Intézmény: Kakucsi Általános Iskola
Székhely: 2366 Kakucs, Hősök tere 7.
Telefonszám: (06-29) 376-055
Faxszám: (06-29) 376-055
E-mail cím*: titkarsag kukac altiskola-kakucs pont hu
Webcím: http://altiskola-kakucs.hu
OEM azonosító: 032483
Fenntartó szerv: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
1051 Budapest, Nádor utca 32.
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerület:  
Cím: 2370 Dabas, Bajcsy-Zsilinszky utca 11.
Telefon: 06-29/795-202
Fax: 06-29/360-458
*: A kéretlen reklámlevelek (spam-ek) elleni védelem érdekében a kukac és pont jeleket szavakra (és szóközökre) cseréltük a honlapon, a megfelelő jelek értelemszerű visszahelyettesítésével írhat elektronikus levélcímünkre.

Beiratkozás

Beiratkozás: 2014. áprilisában.

Iskolahívogató

Melyiket válasszam?

iskolavár

A szülők az első és általában a legnagyobb befolyással bíró tanítóik gyermekeiknek. Amikor a gyermekek elérik az iskolás kort a szülők megosztják a tanítói funkciójuk egy részét a hivatásos tanítóinkkal. Nagy izgalom ez minden érintettnek. Megnyitjuk az Iskola-vár kapuit és ez lesz a második otthonuk az újonnan érkező csemetéknek is.

Fontosnak tartjuk, hogy mindhárom félnek: szülőnek, gyermeknek, tanárnak közös célja legyen. Ha igazán akarunk valamit, legyen hozzá kitartásunk, empátiánk és kapcsolatteremtő képességünk. Ez segít elviselni a kudarcokat megoldani a konfliktusokat, s akkor megszületik a siker. A siker önbizalmat ad, fejleszti gondolkodásunkat, s a közös cél felé visz minket: kulcsot ad a tudáshoz.

A tudásvágy, az érdeklődés, kíváncsiság a világ dolgai iránt alapvető gyermeki tulajdonság. Ennek ébrentartása, fokozása, kielégítése fontos feladatunk. Iskolánk megtanítja, hogy az emberek nem egyformák „mindenki jó valamiben”. Vannak olyanok akik nehezebben tanulnak meg olvasni, viszont szépen rajzolnak, agyagoznak. Vannak akik rosszabbul fejezik ki magukat, de szépen énekelnek, néptáncolnak. Hogy megtaláljuk, ki miben sikeres ehhez kínálunk sokféle lehetőséget.

Differenciáltan, szakemberek segítségével tanítunk, figyelembe véve a gyermekek egyéni haladási ütemét. Tanítóink, tanáraink folyamatosan képzik magukat a legújabb tudástechnológiák gyakorlati alkalmazásában. Ezzel igyekszünk megfelelni a kor igényeinek, kihívásainak.

Fontosnak tartjuk a személyiségformálást, a képességfejlesztést. Spencer Kagon elvei alapján a kooperatív tanulási gyakorlatokat, aminek a lényege a tanítás–tanulás folyamán egyenlő arányú részvétel a feladatok elvégzésében. Szorosan összefügg a sikerrel, motivált lesz a résztvevő, élvezi az órát és szívesebben tanul. Tapasztaljuk, hogy az egyénre szabott módszerekkel jobb eredményeket érünk el.

Lassabban, a tanulókat nem túlterhelve tanítjuk az írást-olvasást, különféle módszerek alkalmazásával (Meixner, Tolnay, Waldorf, Montessori, Rogers, Apáczai stb.) komplexen dolgozunk.

Szeretnénk, hogy lássák, nem árulunk zsákbamacskát. Jól felkészült, kedves tanító nénik szeretettel nevelik, esztétikusan kialakított tantermeinkben gyermekeinket. A kompetencia alapú oktatás mérésekkel is alátámasztott.

Az Önök telephelyéhez képest átlagosan szignifikánsan jobban, hasonlóan, illetve gyengébben teljesítő telephelyek száma és aránya Matematika átlageredmények és konfidencia-intervallumok Az Önök átlaga 493 (471; 512) Országos átlag 494 (493; 494) Községek átlaga 465 (465; 466) Kis községek átlaga 458 (456; 460) Városok átlaga 490 (489; 491) Közepes községek átlaga 465 (464; 466) Megyeszékhelyek átlaga 520 (519; 521) Nagy községek átlaga 470 (468; 471) Budapest átlaga 525 (525; 526)

Válasszanak minket, hiszen nálunk biztonságban tudhatják gyermekeiket. Nem kell nyolc éven át nap-mint nap utazniuk, amikor helyben is maradhatnak. Tanulóink bármikor visszajöhetnek délutáni foglalkozásokra. Barátokat szerezhetnek, megismerhetik falunk ifjúságát. Ha végigmennek az utcákon, ismerősként köszöntik egymást. Reméljük mi is ismerősként köszönthetjük a szülőket és jövendőbeli diákjainkat!

Manóprogramok

Nincs két egyforma manó. Minden manóhoz más út vezet. Ezt az utat keressük és hozzá különleges Manóprogramot kínálunk:

 • Meixner-féle olvasástanítási módszert
 • Részképességek fejlesztését logopédus, gyógypedagógus segítségével külön órakeretben
 • Egyénre szabott differenciált oktatást, tehetséggondozást, felzárkóztatást
 • Kooperatív – együttműködő oktatást
 • Csoportmunkát interaktív oktatótáblával, IPR - rendszer
 • Kompetencia – alapú nevelést és oktatást
 • Informatika oktatást
 • Néptáncot órakeretben, népi hagyományőrzést 1-4. osztályig
 • Idegen nyelvet: angol, német
 • Úszásoktatást
 • Gerinctornát
 • Kézműves foglalkozásokat a Manóműhelyben: agyagozást, nemezelést, csuhézást, stb.
 • Zöldikék! – a manók természetjáró köre is vár
 • Szakköröket:
  • matematika
  • idegen nyelv
  • kézilabda, birkózás, torna
  • szivacskézilabda
  • énekkar
  • irodalmárok köre
  • fotó
 • Balatoni táborozást nyáron – Révfülöp
 • Erdei iskolát ősszel
 • Sítábort télen
 • Kirándulásokat tavasszal
 • Versenyeket: mesemondó, tanulmányi, stb.
 • Színházlátogatásokat
 • Szereplési lehetőségeket, megyei, országos részvételt
 • Iskolai rendezvényeket, bulikat
 • A KIN napok (Kakucsi Iskolai Napraforgó- napok) projekt hetet
 • Ovi-Suli Napot (óvodások az iskolában, tanítók az óvodában)
 • Nyílt napokat - szülők az iskolában
 • Ünnepi műsorokat, szüreti felvonulást, „Tök jó hetet, tök jó előadást”, farsangi karnevált, ünnepélyes ballagást
 • Napközi otthonos – és tanulószobai foglalkozást
 • Közös programot a jövendő tanító nénivel: Játékos iskolai előkészítőt, augusztusban „ Iskolanyitogató napokat”

Várunk midenkit szeptemberben a Manóvárban! Bármilyen kérdése van, hívjon minket bizalommal!
Elérhetőségünkért kattintson ide!

Szükséges dokumentumok

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

 

 

 

 • Születési anyakönyvi kivonat
 • Lakcímkártya
 • Óvodai szakvélemény
 • TAJ szám
 • Szülők elérhetősége (munkahely, telefon
 • Határozat a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról
 • Nagycsaládos és gyermekét egyedül nevelőknél családi pótlék igazolás (utolsó havi szelvény)
 • Iskolaiérettségi szakértői vélemény
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására /2014. márc. 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.évi V. törvény XVlll. fejezet./ mi adjuk/
 • Diákigazolvány igénylése a Dabasi Okmányirodában történik, az ott kapott papírokat kell behozni a beíratkozáskor + 1400-ft.
 • Nyilatkozat a hit-és erkölcstan vagy erkölcstan választásáról /mi adjuk/
 • Nyilatkozat étkezési támogatásról /mi adjuk/
   
 • Önkéntes biztosítási díj

Iskolacímerünk jelentése

címer

Mit üzen számunkra a szimbólum?

Ha megfigyeljük magunkon, hogy hol, milyen közösségben szeretünk lenni, és hol nem, akkor közelebb jutunk a megértéshez. Diákjainknak is szükségük van az intézmény által közvetített üzenetre, vállalható közösségi jegyekre, szimbólumokra.

Ezeken keresztül is azonosulnak intézményünkkel, mondhatjuk úgy is, hogy a „mi” tudat kialakításának egyik sarkköve.

Évszázados hagyomány, hogy az intézmények idézeteket, jelmondatokat írtak, festettek a tantermekbe. Természetesen ezek között olyanok is akadnak, amelyek kibírták a neveléstörténeti évszázadokat. Ma sincs ballagási meghívó valami szép bölcsesség idézése nélkül. Ez a mesterséges szimbolika. Az a funkciója, hogy valami küldetést sugalljon, valami egységes értékrendszert (normát), erkölcsöt közvetítsen.

Mi is ezt szeretnénk erősíteni azáltal, hogy megterveztük iskolánk emblémáját.

Az emblémánkban iskolánk nevelésfilozófiáját fogalmaztuk meg:

 • A köralap megválasztása a teljességre való törekvés kifejezője (a természet három alapszínével).
 • A háromszög megválasztása a család, iskola, fenntartó felelősségét, a hajlított ív a rugalmas munkakapcsolatra való törekvést fejezi ki.
 • A háromágú fácska alsó ága a szülői ház meghatározó szerepét, a középső ág a pedagógusok fejlesztő tevékenységét, a legfelső ág a tanuló befogadóképességét jelképezi. Ez oktatásunk legmeghatározóbb tényezője.
 • A fácska végén nyíló virág a fejlődő, kinyíló személyiség jelképe, melyet ballagó diákjaink testesítenek meg.
 • A fehér virágocskák iskolánk tisztaságának kifejezői.

 

Összességében iskolánk emblémája egyéni arculatunk kifejező eszköze: népi hagyományokat őrzünk és ápolunk, ebből eredően emblémánk népies jellegeket hordoz magában.

Az embléma – mint iskolánk szimbóluma – ezentúl jelen van minden céges, levélpapírunkon, borítékon, zászlón. No és természetesen a pólón, melyet reményeink szerint minden kakucsi diák büszkeséggel és méltón visel majd. Biztosak vagyunk abban, hogy ezek az intézmény-feliratos pólók kedves azonosító viseletei lesznek a kakucsi diákoknak iskolai rendezvényeinken, tanulmányi- és sportversenyeken, kirándulásokon, táborokban és országjáró kirándulásokon egyaránt.

Iskolapóló

Iskolánk tanulóinak lehetősége van, hogy iskolánk címerével ellátott pólót vásároljanak. A titkárságon kapható különböző méretekben, mely rendezvényeken, testnevelés órán egyaránt használható.

 

Iskolánk jelene

Ki ne tette volna már fel azt a mindannyiunk számára oly fontos kérdést - legyen az szülő, tanuló vagy pedagógus - hogy milyen is a jó iskola? A kérdés egyszerűnek tűnik, a választ megadni viszont már annál nehezebb.

Tegyük csak fel még egyszer a kérdést: Milyen a jó iskola? Bizonyára mindenki másként látja. Az az iskola biztosan jó, ahova örömmel járnak a gyerekek. De milyen iskolába szeretnek járni manapság a gyerekek? Ennek megválaszolása már sokkal bonyolultabb feladat. Ahhoz, hogy mi jó iskola lehessünk nem voltunk restek megkérdezni azokat, akik részesei pedagógiai tevékenységünknek: elsőként a szülőket, a gyerekeket és természetesen önmagunkat. Így több mint egy évtizedes tapasztalat alapján alakítottuk ki pedagógiai programunkat, mert hiszünk abban, hogy csakis a közösen formált cél és akarat tehet minket sikeressé.

Szolgáltatásainkat úgy formáltuk - és alakítjuk ma is -, hogy elsősorban a helyi igényeket, szülői, tanulói elvárásokat tartjuk szem előtt, természetesen szakmai kompetenciánkat megtartva.

Így történhet meg, hogy iskolánk - a közoktatás minden buktatója és válsága ellenére - szakmai virágkorát éli. Virágkorról beszélünk, mert szép, tiszta környezetben, korszerű tantermekben tanulhatnak gyermekeink. Virágkor, mert időben mertünk szakítani az elavult, konzervatív tanítási módszerekkel, s váltottuk fel a korszerű kompetenciaalapú oktatással. Ugyanakkor sikerült megőriznünk tantervileg is minden olyan helyi népszokást (néptánc, kézművesség), mely továbbélteti hagyományainkat.

Virágkorról beszélünk, mert tudtunk mit kezdeni a nyelvtanítás nagy dilemmájával: hogy mikor, mennyire terheljük gyermekeinket az idegennyelv gyötrelmeivel. Mi megtaláltuk a helyes utat és kidolgoztuk a stresszmentes nyelvtanulás projektjét, melynek lényege, hogy kényszer nélkül, játékos formában, angol nyelvi környezetben tartjuk alsó tagozatban a technika órákat, a felső tagozatban pedig felmenő rendszerben a földrajz órákat. Így mindennapossá válik az angol nyelv használata nemcsak nyelvi órán, hanem egyéb tantárgyi környezetben is. Tapasztalataink azt jelzik, hogy ez a projekt már a jövőbe mutat, ez lehet intézményünk egyik legmarkánsabb arculata, erénye. Olyan erény, mely vonzóvá teszi iskolánkat, melyet a szülők jó szívvel fogadnak, tanítványaink pedig észrevétlenül, stresszmentesen tanulnak.

Maroknyi lelkes csapatunk - tizenhat pedagógus és öt kisegítő személyzet - nap mint nap azon munkálkodik, hogy közel kétszáz tanítványunk jól érezze magát, hasznosítható tudást és gyakorlatot szerezzen nálunk.

Hisszük, hogy minden gyermekhez más út vezet, hogy hozzájuk a legrövidebb út valóban a szeretet. A kistérség még csendes szigeteként a jelenben szeretetben, békében élünk, de már a jövő iskoláját építjük, a jövő nemzedékét neveljük.

nagy_Marton_Ilona.JPG

Marton Ilona
igazgató

Iskolánk múltja

Kakucson 1784-ben alapítottak római katolikus elemi népiskolát a környék akkori urai, a Grassalkovich család támogatásával. Hogy pontosan mikor épült meg, arról nincs konkrét adat, hiszen ekkor Kakucs még mindig pusztának számított jogilag, bár a Grassalkovich uradalom jelentős lépéseket tett, hogy a török megszállás alatt kihalt falut ismét benépesítse. Az évtized végén valószínűleg már állt az iskola.

Egy korai, 1841-es beszámoló, ellenőrzés szerint hétezer téglából, húsz tölgyfából építették a létesítményt, a tetejét nádból. Az iskola kertjének területe 381 négyszögöl volt, az intézményt a községnek kellett fenntartania. Az iskola tanítója (Révay András) egyben kántor, harangozó és jegyző is volt, aki hittant, a betűk megismerését, olvasást, írást, számtant és a szentek történetét tanította. Mellette szolgált egy tanítóképzőt végzett helyettes tanító (Barfisz József). A katekizmus tanítását a plébános végezte. Az iskola akkoriban imaházul is szolgált.

1926-ban három elemi népiskolában tanultak a gyermekek. (Az elemi népiskolák római katolikus jellegűek voltak.) Ezek közül egy Kakucs község épületében, kettő pedig a kakucsi Liebner család házaiban volt elhelyezve. Az iskolát a római katolikus iskolatanszék felügyelte.

Csíkos puszta is Kakucshoz tartozott, több kisebb uradalomból állt, volt egy római katolikus elemi iskolája, mit szintén a kakucsi római katolikus iskolaszék felügyelt. Tanítója: Láng Béla. Az első lelkész Herman Tádé István (1922-1926) a második Tatarek Béla volt. Tanügyi esperes-tanfelügyelő: Szűcs Gyula ócsai székhellyel felügyelte a helyi oktatást.

Tanítók, tanítónők névsora

1889-1941-ig

név foglalkozott mettől meddig honnan
Papp János kántortanító 1889. június 10. 1896. április  
Hajagos Piroska tanítónő 1893. októbar 1. 1894. május Kecskemét
Lénárd Izabella tanítónő 1894. auguszus 1. 1895. március Nógrád
Farkas Gyula tanító 1895. augusztus 31. 1895. október Győr
Szekszárdy Árpád tanító 1895. október 13. 1897. július Szeged
Derényi Lajos kántortanító 1896. május 7. 1923. április Sashalom
Erős Etel tanítónő 1897. szeptember 19. 1900. április Dabas
Szalay Mariska tanítónő 1900. szeptember 23. 1933. január  
Rácz Ferenc csíkosi isk. tanító 1908. június 28. 1909. november  
Kaszap Béla csíkosi isk. tanító 1908. június 28. 1922. január Inárcs
Paulai János tanító 1909. február 1. 1911. augusztus  
Papp Gyula tanító 1910. szeptember 7. 1910. október  
Horváth Imre tanító 1911. szeptember 15. államosításig Újpest
Floch Lucia tanítónő 1920. február 10. 1920. július Csentevölgy (menekült)
Zacskó József kántortanító 1920. szeptember 5. 1923. október  
Láng Béla csíkosi isk. tanító 1923 1927  
Sztraka Ferenc (Kamarás) kántor tanító 1923. november 18. 1950  
Matlon Aladár csíkosi isk. tanító 1927. február 1.    
Kresz Margit Sztrakáné tanítónő 1927. október 30. államosításig  
Szászi Mária tanítónő 1933. január államosításig  
Krieg Magdolna (Csatlós) tanítónő 1941 államosításig  

Iskolavezetés

mettől meddig igazgató ig. helyettes
1956 1967 Kulcsár Ödön Szászi Mária
1967 1969 Balla Ferenc Szászi Mária
1969 1995 Balla Ferenc Schulcz István
1995 1997 Balla Ferenc Marton Ilona
1997   Marton Ilona Deák Ildikó

Régi csoportképek

12 11 05 10 1921_4-5-6 1929-30_1 1929_4-5 1934 1937-38 00 1937-38_2 1943-44_2 1943-44_3 1947-48_4 1949-50 1952-53 03 08 06 02 1954-55 04 01 07 1956-57 1963-majus 1964-majus 13

A tablóarchívum a Galériában található.

Falunkról

Kakucs község a közép-magyarországi régió (Pest megye) déli részén, Dabas város kistérségében található, területe 21,8 km2, népessége valamivel több, mint 2700 fő.

Elhelyezkedés, közlekedés

Inárcs és Újhartyán, nagyobb léptékben Budapest (~40 km) és Kecskemét (~50 km) között fekszik, az M5-ös autópálya mellett. Bár nem tartozik közvetlenül a budapesti agglomeráció területéhez, busszal, személyautóval, teherautóval könnyen és gyorsan el lehet jutni a fővárosba az autópályán haladva. A szomszéd falut (Inárcs) a Budapest-Kecskemét vasútvonal érinti (Inárcs-Kakucs vasútállomás), Kakucsról viszont csak autóval van közel a vasútállomás, mert megszüntették az összekötő buszjáratot. A busztársaság azonban sűrűn járatja autóbuszait a kakucsi Fő utat, azaz községünk teljes hosszát átszelő Újhartyán-Budapest és Újlengyel-Budapest vonalon. Sokan választják a mindennapos ingázást, hogy egyaránt kihasználhassák a közeli főváros és a falu által nyújtott lehetőségeket, azonban a környező falvak, valamint az alig több, mint 10 km-re fekvő Dabas város jelentősége sem hanyagolható el.

Környezeti tulajdonságok

Az éghajlat az Alföldre jellemzően szélsőségesen kontinentális, az éves hőingadozás nagy, az éves csapadékmennyiség valamivel alacsonyabb az országos átlagnál. A környék állóvizeit a Duna-völgyi főcsatornával lecsapolták, tönkretéve ezzel a vizenyős tájra jellemző gazdag élővilágot. A 2180 hektárnyi terület északi része többnyire akáccal, nyárfával és fenyővel beerdősített futóhomok, elszórtan régi tölgyesek, a nyugat-délnyugati részen jobb minőségű réti és mezőségi talaj található. Földúton Monor irányában, az erdős északi részen terül el a védett pótharasztpusztai ősborókás.

Kulturális élet

Falunkban élénk kulturális élet folyik, amiben több helyi egyesület képviselteti magát. Színvonalas rendezvények teszik színessé, érdekessé a község mindennapjait. A változatos programokból mindenki érdeklődési körének megfelelően csemegézhet.

Falunk lakói összetartóak, kis település lévén szinte mindenki ismeri egymást. Szerencsére nálunk még fellelhetőek a régi szokások, a hagyományok tisztelete.

Forrás és bővebb leírás: Wikipédia - A szabad enciklopédia
Községünk honlapja: http://www.kakucs.hu

Régi faluképek

001 002 02 03 07 08 09 10 11 14 15 16 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Cikkek iskolánk életéről

2008/2009-es tanév

5 éves osztálytalálkozó

Általános iskolás osztálytalálkozó. Talán számomra még furcsább, még különösebb érzés volt ezt kimondani, mivel én két évvel előbb elhagytam az iskolát, mint a többiek. Így kicsit megilletődve, mégis annál nagyobb kíváncsisággal léptem be a régi termünkbe, ahol az öt éves osztálytalálkozónkra került sor. Voltak olyanok, akikkel majdnem minden hónapban találkozom, viszont voltak olyanok is, akikkel évek óta nem is láttuk egymást. Örültem, hogy viszonylag elég szép számmal megjelentünk, és miután mindenki megérkezett, elkezdődhetett az „osztályfőnöki óra”. Ahogy annak lennie kellett, a két hetes jelentette a hiányzók számát, majd osztályfőnökünk, Nagy Jánosné tanárnő elkezdte a tanórát.

Már az első percektől kezdve érezhető volt, hogy a régi hangulat meglesz. A zajos osztály nem hazudtolta meg önmagát. Ahogy néztem volt társaimat, szinte ugyanazt a képet kaptam vissza, mint ami régen volt. Az óra első felében a tanárnő felolvasta azokat az irományainkat, amiket még hatodikosan írtunk a „mi leszek, ha nagy leszek” témával kapcsolatban, és mindenki elmondhatta, hogy ez mennyire valósult meg. Ezt követően még elbeszélgettünk azokról, akik nem tudtak megjelenni, hogy velük mi lett, ki mit tud a másikról.

Ezt követően elindultunk az osztálytalálkozó második színhelyéhez, a Kakucs Ringhez. Itt elsőként osztályfotózásra került sor, majd Lovas Tamás és Serfel Zoltán nagyon finom pörköltjét fogyaszthattuk el igazán kellemes hangulatban. A vacsora befejezését az igazi mulatozás követte, néhányan táncoltak, néhányan énekelgettek, de leginkább csak azt lehetett látni, hogy mindenki kíváncsian figyeli a másikat, ahogy meséli, mi is történt vele az elmúlt években.

Nagyon szépen köszönjük a szervezőknek, szorgos lányainknak, Csernák Evelinnek és Kohut Beatrixnek és még lelkesebb fiainknak, Lovas Tamásnak és Serfel Zoltánnak, hogy megszervezték nekünk ezt az igazán kellemes és jó hangulatban eltelt estét, és persze Nagy Jánosné tanárnőnek is köszönet, hogy annyi szép emléket megőrzött nekünk, és mindezeket újra láthattuk és újra élhettük.

Kucsera Helga

Alma együttes koncertje

Iskolánk munkatervében minden évben szerepel kulturális program szervezése, látogatása. Igyekszünk változatos és színvonalas műsorokra elvinni tanulóinkat. Ebben a tanévben koncertekre látogattunk el. Márciusban a Kolompos együttessel, májusban az Alma együttessel ismerkedhettünk meg.

Május 25-én hétfőn Dabason koncertezett az Alma zenekar. A délelőtti előadáson az óvodásokat, a délutánin az iskolásokat szórakoztatta a négy szimpatikus zenész. Mi már előre készültünk, ének- és rajzórákon az együttes zenéjével ismerkedtünk, így a koncerten sok ismerős dallam hangzott el. Igaz, mi felnőttek kicsit idegenkedve hallgattuk az autentikus hangzású, etno-elemekkel fűszerezett zenéjüket, de a gyerekek lelkesedése és a zenészek humora végül magával ragadott mindenkit. Nagyon örülünk, hogy részt vehettünk ezen a családias hangulatú koncerten, ahol az együttes improvizatív módon kezelte a táncos-zenés elemeket: a gyerekek, sőt a felnőttek is aktív részesei és formálói voltak a sok vidámsággal fűszerezett műsornak.

(A gyerekek szállításáról Konczikné Kaldeneker Rozália, Losonczi Balázs, Lovas Istvánné, Serfelné Szaller Edit, Varró Ágnes gondoskodott.)

Varró Ágnes tanító néni

Alsós tanulmányi kirándulás

Aki volt már valaha Visegrádon, a Palotajátékokon, az tapasztalhatta, milyen érzés belecsöppenni Mátyás király korába.

„…Háromszor repült az korona az égbe,
Háromszor is szállt az Mátyás szép fejére,
Így lett az országnak jó vitéz vezére,
Így lett az magyarnak dicső fejedelme.
Milyen király volt ő?
Íme bizonysága,
Igaz tetteinek szép históriája.”

Az alsósok idei tanulmányi kirándulása is oda vezetett, csak „kicsiben”: a Kis Palotajátékokra. A létszámunk is „kicsi” volt az alsósok létszámához viszonyítva, sajnos az ilyen kirándulások árát egyre kevesebben tudják megfizetni.

Már az odavezető út sokakat ámulatba ejtett: a szép települések, a magasodó hegyek, a kanyargó Duna látványa.

Kis csapatunkat egy solymász fogadta érdekes bemutatójával. Többen izgultunk, hogy a szabadon engedett madár visszarepül-e gazdájához, vagy valamelyikünk fején fog-e megpihenni.

Kirándulóink zsebpénzének sorsáról a kirakodó vásár gazdag kínálata gondoskodott. Voltak, akik többször végignézték a sátrakat, s hosszas megfontolás után tudtak csak dönteni, de a többség az elsőre megtetsző vásárfiát vette meg.

Aki megéhezett a vásári forgatagban, Mátyás király konyhájáról érkezett babsalátával csillapíthatta éhségét. Volt, aki többször is beállt a sorba. Elhízni azért nem tudtunk a finom ételtől, mert akadt mozgás bőven, amivel ledolgozhattuk a fölösleget: reneszánsz táncot rophattak táncos lábúink, várvédő csatát vívhattak harcos fiaink. Számos korabeli mesterséget próbálhattunk ki: kovács, kőfaragó, fazekas, gyertyaöntő –, amelyek a Kakucsi Iskolai Napraforgó Napokról már ismerősek voltak számunkra. Egyéb kézműves foglalkozáson is ügyeskedhettünk, többen hoztunk haza ott készített edényt, babát, ajtódíszt.

Ezután indultunk a Salamon-torony megmászására, ahonnan festői kilátás nyílt a Duna-kanyarra. Itt készült a csoportkép a kirándulás résztvevőiről.

Nagy élmény volt valamennyiünk számára a torony udvarán megrendezett lovagi torna, amely a közönség soraiból választott király, királynő, udvari bolond előtt zajlott. A káprázatosan ügyes lovagok bemutatója mindannyiunkat lenyűgözött.

Ennyi élménnyel gazdagodva indultunk haza, még egy fagyival hűsítve magunkat Szentendrén.

Köszönjük a kísérő szülők segítségét, amivel hozzájárultak a kirándulás sikeréhez!

Alsós nevelők

Az utolsó osztálykirándulás

Az általános iskolából elballagó osztálytársaimmal 2009 júniusában egy budapesti aquaparkba kirándultunk. Nagyon jól éreztük magunkat ebben a vízi birodalomban, ahol a kinti, benti medencéket, a rengeteg csúszdát, sőt még a szaunát is kipróbáltuk. Emlékezetes élmény marad számunkra ez a kirándulás, hiszen most lehettünk végzős 8. osztályosok így utoljára együtt. Köszönjük osztályfőnökünknek, Volfné Németh Noémi tanárnőnek, hogy lehetővé tette számunkra ezt az utolsó közös együttlétet, amire évek múlva is szívesen emlékszünk majd vissza.

Klauz Ágota

Jubileumi köszöntő

A jó iskola receptjéhez pontosan olyan tanulók kellenek, mint a mieink. Pontosan olyan tanítók, tanárok szükségeltetnek, mint az övéik. No és persze szükség van olyan emberekre, akik munkánkat segítve – ha nem is látványos módon – bizony meghatározó részesei iskolánk életének.

Minden iskolának szüksége van legalább egy olyan emberre, aki nyakába veszi mindannyiunk megoldásra váró gondját – baját. Szükségünk van egy olyan titkárnőre, mint Kucsera Jánosné – mindannyiunk Jutka nénije –, aki a közoktatás minden túlszabályozott adminisztrációjával szemben dacolva nap mint nap legyőzi a kihívásokat azért, hogy másnap ugyanezt tegye. Teheti, mert teherbíró képessége példaértékű. Innovatív szemléletű munkatárs, az új iránt fogékony, minőségi megoldásra törekvő, megbízható, hűséges Kolléga.

Három évtizedes közalkalmazotti hűsége elismerésre méltó, megszolgálta a harmincéves jubileumi köszöntőnket.

Kívánjuk, hogy egészsége, munkakedve tartsa hasonló lendületben még sokáig iskolánk életében.

Marton Ilona igazgató

Milyen évet zártunk?

Milyen évet zártunk? - ezt minden évben megkérdezzük magunktól, és mindig meg is válaszoljuk. Értékeljük, elemezzük az eseményeket, tanórákat, rendezvényeket, magunkat, egymást, a vezetőket. Figyelembe vesszük a diákbizottság véleményét, a diákok javaslatait. Ezek alapján próbálunk folyamatosan megújulni. Ez fontos része a minőségbiztosítási programunknak. Vendégeink, szakértőink elismerő szavait, iskolánkról, diákjainkról a látottakról örömmel halljuk.
Nem hiábavaló a sok küzdés, a sok munka, mi néha nagyon hálás, de néha nagyon nehéz helyzeteket hoz, döntéseket követel. Úgy irányítani, hogy az mindenkinek tökéletesen megfeleljen, azt hiszem, lehetetlen. Nem a személyes érdekek, hanem a gyermekek igényeinek fontossága kell, hogy döntsön mindenek felett. A szeretet, a segíteni akarás, a segíteni tudás jellemzi testületünket, melynek vezetője Marton Ilona ebben elöl járva, példát mutatva, irányítja, vezeti 15 éve igazgatóként iskolánkat. Munkája során fontos szerepet kap az esélyegyenlőség megteremtése, amelynek értelmében mindenki egyenértékű tagja a csapatnak,- van, aki a tánc-, van, aki a matematikai, van, aki a kreativitása, van, aki sport- teljesítményével érhet el sikereket. Fontos, hogy megtaláljuk, és azt fejlesztve motiváljuk gyermekeinket - valljuk.

Ehhez folyamatos megújulásra, tanulásra, pályázatokra van szükségünk, hogy az így nyert összegekből jusson a legmodernebb eszközökre, esztétikus környezetre, tanfolyamokra, képzésekre. Hogy telt az évünk?- hát éppen így, a rengeteg pályázat írásával, a nyertes pályázatok felépítésével, az adminisztráció több száz oldalas dokumentálásával. Segíteni akarással, tanítással, tanulással, versenyekkel, rendezvényekkel, bemutatókkal... és sorolhatnám tovább.

Nehéz év van mögöttünk, de van mellettünk egy olyan vezető, ki határozott jellemével, nemesszívűségével, újra és újra nekifogott, biztatott, példát mutatva vitt előre. Tudjuk, vezetése alatt naprakészen, biztonságban érezhetjük magunkat, gyermekeinket. A mindennapi munka, a mai világ embert próbáló feladatai mellett sok szép sikert könyvelhetünk el. Diákjaink eredményei, helyezései mutatják munkánk gyümölcsét.
Néhány éve pedagógusaink is megméretik magukat megyei, országos szinteken. Helyezéseik kimagaslók, példaértékűek. Kevesek dicsekedhetnek ilyen testülettel, eredményekkel. Tudásuk a kor kihívásainak, tanulási-tanítási folyamatoknak legmodernebb elemeit tartalmazzák. A 2009-es évet további elismerések, kitüntetések tették teljessé. Igazgatónőnk, aki egyben a Körzeti Kistérségi Igazgatók vezetője is, eddigi munkásságáért az idei évben két rangos és kiemelkedő díjat kapott a folyamatosan magas szintű vezetői-oktatói munkásságáért, esélyteremtő pedagógiáért. Nyugdíjba vonuló kollégánk szintén Minisztériumi kitüntetést kapott munkásságáért, gyermekszeretetéért. Lehet, kicsit dicsekvőnek tűnik mindez, de igenis, ilyen eredményekkel dicsekedhetünk! Mindenki nevében gratulálunk eredményeikhez, sikereikhez! Büszkék vagyunk rájuk! Lehet, néha túl szerények vagyunk, mások fele ilyen eredményekkel csalogatóbbak lehetnek. Pedig tudjuk a közmondást:” Nem minden arany, ami fénylik!”, és higgyék el: „a szomszéd kertje se mindig zöldebb”.
Falunk lakói büszkélkedhetnek iskolánkkal, eredményeinkkel. Jó úton haladunk, ezt sokan mások is észreveszik, értékelik. Köszönjük bizalmukat! Azt gondolom, sikerekben gazdag, munkában bővelkedő évet zártunk.

Hisszük: „Minden gyerekhez más út vezet, de a legrövidebb út a szeretet!”

Deák Ildikó igh.

Mozgalmas tavasz

Idén tavasszal versenyekben nem volt hiány. Mindegyikre sokat készültünk. Elsőként emlékeznék vissza a dabasi vers- és prózamondó versenyre, amelyen a befektetett munka eredményéül 1. helyezést értem el. Így továbbjutottam a megyei fordulóba, ahol a már igen tehetséges versenyzők mellett sajnos nem értem el helyezést. De nem sajnálom, hiszen csodás élményekkel lehettem gazdagabb. Májusban a Karéj-fesztiválon vettünk részt, ahonnan ismét szép eredményekkel tértünk haza. Köszönet felkészítő tanáromnak, Csernák Jánosnénak, aki sokat segített, hogy elérjem ezt a szép eredményt.

Ebben az évben is beneveztünk az Apáczai Kiadó és a Szivárvány Heted 7 Határon gyermeklap komplex tanulmányi versenyére. Három feladatlapot kellett kitöltenem, amelyek összesített eredménye után behívtak az országos döntőre. Ott 11. helyezést értem el.

Tavasszal került megrendezésre a DAKÖV által meghirdetett rajzpályázat, amelynek témája a környezettudatos élet volt. Plakátommal a harmadik helyezést hoztam el.

Ezeket az eredményeket nem érhettem volna el segítőkész tanáraim nélkül, akiknek ezúton is köszönöm kitartó munkájukat.

Volf Petra 5. osztály

Sátorozás a vadászháznál

Ötödikes osztályom és szüleik azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy a tanév befejezése után egy hétvégi délutánt és éjszakát töltsünk el a vadászháznál.

Az ötletet még tavaly alsós osztályfőnökük, Varró Ági találta ki búcsúzóul osztályának, ami olyan jól sikerült, hogy már a szülői értekezleten megtörtént a felkérés a tavalyi sátorozás megismétlésére.

Borongós, szombati délutánt fogtunk ki, de annál nagyobb volt a lelkesedés a gyerekek és szüleik részéről. Osztályunk legbelevalóbb anyukái, apukái segédkeztek a gyerekek ki- és hazaszállításában, a sátorverésben, a főzésben, a programoknál és a felügyeletben. Rögtönzött kis táborunkban volt számháborúzás, csillagkeresés, szituációs játékok játszása, de még éjfél felé szellemidézés is. Estefelé eleredt az eső, de a vacsora: a finom gulyásleves, palacsinta és a benti játékok még jobban fokozták a jókedvet. Körülbelül két óra tájban csendesedtek el a gyerekek.

Köszönetemet szeretném kifejezni a vadásztársaságnak, akik biztosították számunkra a komfortos háznak és környékének használatát. A rossz idő ellenére nagyon jól érezte magát mindenki. Úgy gondolom, akár a következő tanévvégek is zárulhatnak ilyen vidám, családias összejövetelekkel. Természetesen csakis abban az esetben, ha ezt osztályom tanulmányi munkája és magatartása alapján kiérdemli.

Nagy Jánosné ötödikes osztályfőnök

„Búcsúzunk már, a nyolc év véget ért…”

Kedves Tanítványaim!

Még frissen él bennem a ballagás megannyi szép mozzanata. A könnyes búcsúzás egymástól és az iskolától, tanáraitoktól, szüleitektől. Az utolsó kézfogás, amely remélem, elkísér benneteket a felnőtté válásotok rögös útján.

Szép volt ez a négy év. Igaz, volt benne öröm és bánat is, de talán pár év múlva már csak a boldog pillanatokra fogtok emlékezni. A Katalin-bálok, a jó hangulatú kirándulások, a megannyi szereplés, verseny, ahol nagyon szép eredményeket értetek el. 8. osztályra igazi kis csapat vált belőletek, jó példát mutatva ezzel fiatalabb diáktársaitoknak.

Nagy lendülettel fogtatok neki a farsangi előkészületeknek, a pályaválasztásnak. Az eredmények nem is maradtak el. A farsangi bálunk nagyon jól sikerült, a felvételi pedig majdnem mindannyitok számára a lehető legjobban alakult, csaknem mindenkit a leginkább áhított középiskolába vettek fel.

Kívánom, hogy ez a lendület ne törjön meg, és szeptemberben, az új iskoláitokban is ugyanilyen lelkesedéssel tanuljatok és vegyetek részt a közösségi életben.

Ne feledjétek el régi iskolátokat, mi mindig szívesen látunk benneteket. Örülünk annak, ha büszkék lehetünk rátok, jó híreket hallunk felőletek. Kirepültetek tőlünk, és már máshol próbálgatjátok szárnyaitokat.

Az ismerős idézettel búcsúzom Tőletek:

„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek
Csak álom volt a szép diákvilág,
S mint a fecske alkonyati szélnek
Ma szárnyat bont egy sereg diák.”

Sok szeretettel volt osztályfőnökötök:

Volfné Németh Noémi

„Úgy élvezem én a strandot…”

Nagy izgalommal és örömmel vártuk, hogy az osztályunk együtt merülhessen víz alá az Erős Fitness úszómedencéjében. Márciustól – a testnevelés órák keretében – ingyenes úszásoktatáson vehetünk részt Horváth István tanár úr vezetésével. Így minden szerdai napunk testedzéssel kezdődik. Osztályunk többsége jó barátságban van a vízzel, már korábban is tanult úszni. Ők külön csoportban továbbfejleszthetik tudásukat: olykor bátorságot, erős akaratot követelő gyakorlattal, de a játékra is mindig jut idő. Vagyunk néhányan, akik még csak most barátkozunk a vízzel, félve bukunk alá. Még nem igazán láttuk a víz alatt kifújt buborékokat, és a vízgombóc (ez egy olyan gyakorlat, ahol a víz alatt térdünk átkulcsolása közben felemel a víz) végrehajtásához minden bátorságunkat össze kell szedni. De nagyon jó érzés siklani a vízen egy labdával vagy úszószőnyeggel! Jólesik leülni az iskolában az úszás után, a tízóraiból pedig duplán fogy azokon a napokon.

Köszönjük ezt a nagyszerű lehetőséget! Biztosak vagyunk benne, hogy nem csak örömünkre, de egészségünkre is válik.

4. osztály

2009/2010-es tanév

Betlehemi jászol pályázat

Az 1940-ben indított, a Betlehemi családot ábrázoló, népművészeti alkotásokat bemutató kiállításoknak a budapesti Vajdahunyad várban lévő Mezőgazdasági Múzeum ad helyet. 
Erre a kiállításra Boldizsár Fanni 6. osztályos tanuló és felkészítő tanára, Deák Ildikó igazgatóhelyettes munkáját küldtük be. Örömünkre, mindkét kakucsi alkotás bekerült a csuhé betlehemek legszebbjei közé, melyekből Karácsonyi képeskönyv is készült.
2009. december 9-én 14 órakor került sor a Vajdahunyad várban rendezendő kiállítás ünnepélyes megnyitására. Nagy meglepetésünkre közel 500 fő vett részt az ünnepségen. Megható volt, hogy mennyi ember érezte fontosnak a népi kultúra ápolását, és kíváncsi az itt kiállított tárgyakra. Mint kiderült, még a határon túlról is érkeztek munkák és vendégek a megnyitóra.

Farsang – 2010

 

 

Az idén is megrendeztük iskolánkban a hagyományos farsangi ünnepséget. Ebben az évben február 5-én, pénteken volt ez a rendezvényünk.
Ez a nap a legszebb és talán a legemlékezetesebb a 8.-nak, akik életük első keringőjét mutatták be, melyre nagy izgalommal készültek.
A bált osztályom keringője nyitotta meg, melyet Nagy Jánosné tanított be.
Vidám és lelkes készülődés volt az alsó tagozat és az 5., 6. osztályok diákjai körében is, akik vidám, zenés produkciót mutattak be.
A 4. osztály farsangi népszokásokkal, az 1. osztály zenés, tornás műsorral készült, melyet Benev Szimonetta szóló produkciója zárt. A 2. osztály kacsatánca és a 3. osztály vidám western produkciója is nagy tapsot kapott. Az 5. osztály Hupikék törpikék jelenetet adott elő, a 6. osztály fradista focisták és ponpon lányok szerepét játszotta. A 7. osztálynak köszönhettük a büfé és a tombolaárusítás megszervezését és lebonyolítását.
Tanítványaim szép táncát az est folyamán még egyszer megcsodálhattuk, valamint táncukat tanáraikkal és szüleikkel.
E szép est sikerében nagy szerepe volt a Kálvin Zenekarnak, akik zenéjükkel jó hangulatot teremtettek. Köszönöm kollégáimnak a szépen feldíszített tornacsarnokot. Köszönöm azoknak a fiúknak is, akik kisegítették a lányok párjaként az osztály táncát.
Úgy érzem, köszönettel tartozom tanítványaim szüleinek is, akik áldozatos, anyagi hozzájárulása nélkül nem csodálhattuk volna meg táncos tanítványaimat.
Remélem, minden résztvevő számára szép élmény volt ez a nap!
 
Horváth Istvánné

ISKOLA NYITOGATÓ 2009.

2009. augusztus 31-én - a tanévnyitó előtti napon - 9-11 óráig játékos iskola-előkészítő foglalkozást tartottam az első osztályosoknak. Beszélgettünk, játszottunk, éneket, verset tanultunk, könyvjelzőket készítettünk a szép, új tankönyveinkbe. Megismerkedtünk az iskola épületeivel, játékaival, rendjével. Megbeszéltük a hetesi teendőket, és hogy hogyan fogom értékelni őket. Sosem felejtem el a gyerekek csillogó tekintetét, az izgatott várakozást, amivel az iskola és felém tekintettek, valamint a mosolyt, mely el nem hagyta az arcukat.
Ezúton is megköszönjük Dénes tanár úrnak az ekkor készített fényképeket, köztük az első osztályképünket! Jó hangulatban, tartalmasan telt el tehát ez a délelőtt, melyet szívesen emlegetünk azóta is kedves tanítványaimmal!
 
Klauzné Keresztes Ágota tanító néni

Kakucsi Iskolai Napraforgó-napok

Április 26-tól 30-ig tartjuk a Kakucsi Iskolai Napraforgó-napokat. Az idei évben az ökológia épségének megőrzésével, a biológiai sokféleség megtartásával, a környezettudatosság témaköreivel foglalkozunk. A délelőtti és a délutáni programok is kooperatív formában együttműködve, kompetencia alapú feladatsorokkal valósulnak meg.
2010 Európában "A biológiai sokféleség védelmének éve". Ehhez kapcsolódva a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület a fecskék nagyszámú csökkenése miatt Fecskevédelmi évnek nyilvánította 2010-et. - Madárbarát iskolaként csatlakoztunk a mozgalmukhoz, és az elkövetkező időszakban madárbarát kerteket, területeket alakítunk ki, madármegfigyelő pontokkal. Madáritatókat, fészkelő helyeket, odúkat, téli etetőket készítünk és helyezünk el.
A szelektív hulladékgyűjtést, a megfelelő tárolási lehetőségeket gyakoroljuk. Külön figyelmet fordítunk az újrahasznosításra, a komposztálási lehetőségekre. A papír-, pet-palack gyűjtést és zsugorítást is gyakoroljuk. Biokertészeti lehetőségeket próbálunk ki az iskolakertben.
A víz takarékos használatára, az esővíz hasznosítási lehetőségeire, a tiszta víz fogyasztására ösztönözzük a diákokat.
Kirándulunk a faluban és környékén, feltérképezzük a fecskék, a gólyák lakóhelyeit.
"Tavaszi szél vizet áraszt..." címmel a témához szorosan kapcsolódva, művészeti napot rendezünk (zene, vers, rajz, agyag).
Népi hagyományok ápolása: néptáncos produkciók, májfa-állítás, bográcsozás sem marad el. Mindez sok-sok játékkal, érdekes feladatokkal, helyi mesterek, szakemberek megkeresésével zajlik majd. Reméljük, a témában sok elhivatott és érdeklődő csatlakozik hozzánk! Előre is köszönjük, hogy segítik a gyerekek munkáját!
Ez a hét arra figyelmeztet minket, hogy felelősek vagyunk az emberi egészségért, a föld ökológiai épségéért! Mindenkinek egy-egy kis részt kell hozzátennie, odafigyelnie, hisz "Sok kicsi, sokra megy"! 
Deák Ildikó ig.h.

ÖKOISKOLA LETTÜNK

A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és fenntartható fogyasztás és fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen létrehozta az „ÖKOISKOLA” címet. 
A cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel.
A kakucsi Általános Iskola képviseletében 2010. június 5-én – a Környezetvédelmi Világnapon – vehettem át e kitüntető cím oklevelét, mely alapján iskolánk 2013-ig jogosult az ÖKOISKOLA CÍM és logo használatára.
Büszkén viseljük az ÖKOISKOLA CÍMET! Elismerő köszönetem mindazoknak szól, akik közvetve vagy közvetlenül segítői, részesei voltak, lesznek e nemes törekvésnek.
Marton Ilona igazgató

2010/2011-es tanév

50 éves osztálytalálkozó

Szeretnék röviden beszámolni 50 éves osztálytalálkozónkról, amit 2011. július 16-án rendeztük meg, és aminek megszervezésével engem bíztak meg volt osztálytársaim.
Találkozónkra meghívtuk az igazgatónőt, Marton Ilonát, aki egy csodaszép marcipános tortával érkezett, majd egy kis köszöntőt mondott. Megható volt, ahogyan meghívott bennünket jövőre, az iskola ötven éves jubileumának ünnepségére.
Még délután kiballagtunk szeretett osztálytársainkhoz a temetőbe, hogy róluk is megemlékezzünk. Eközben négy fiú meglátogatta három beteg társunkat, akik kitörő örömmel fogadták őket. Jólesett nekik, hogy még rájuk is gondoltunk. Ezután következett a vacsora, a beszélgetés, a kacagás és tánc. Hajnalig ropta, aki bírta!
Mondhatom, 50 év nagyon hosszú idő, de az, hogy ez a kis csapat ezt megélte, az még nagyobb öröm. Egy ilyen találkozó nagyon nagy esemény, megrendezése sok feladattal jár, de úgy érzem, és ebben megerősítettek társaim is, hogy nagyon jól sikerült, olyannyira, hogy rövidesen eleget teszünk egy kedves baráti meghívásnak is. 
Kívánom mindenkinek, hogy gondoljon vissza a múltba és emlékezzen, úgy, ahogyan azt mi is megtettük. Szeretném, ha 5 év múlva osztálytársaimmal ismét erőben és egészségben találkoznánk a Kakucsi Általános Iskolában!
Beliczkiné Marika

A 2010/11-es TANÉV RÓNAY-DÍJAS TANULÓJA

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az idei tanévben Tóth Mercédesz 8. osztályos tanulót részesítette Rónay György Díjban kimagasló tanulmányi – és közösségi munkájának elismeréséül.
Ugyancsak kimagasló teljesítményéért könyvjutalomban részesült Pribék Mihály 8. osztályos tanuló.
Gratulálunk többéves kitartó munkájuk elismeréséhez, kívánjuk, hogy a jövőben legyenek sikeresek és nagyon boldogok!

A 2010/11-es tanév a tehetséggondozás éve volt

Sikeres, eredményes tanévet zártunk. A lap terjedelmi korlátai miatt csak azokat az elismerésre méltó eredményeket áll módomban felsorakoztatni, amelyek a legfényesebben csillognak.
 
INTÉZMÉNYI SZINTŰ EREDMÉNYEK
Összesített tanulmányi versenyek helyezettjei:
2. osztály: I. Tóth András, II. Szabó Szonja, Szőke Gergő, III. Sümegh Zágon
3. osztály: I. Jókuthy Ajtony, II. Simon Lívia, III. Surányi Richárd
4. osztály: I. Bencze Nikolett, II. Varga Dániel, III. Lukatsik Panna
5. osztály: I. Spanyiel Tibor, II. Maczák Marcell, III. Matyi Balázs, Svébis Vanessza
6. osztály: I. Iványi Martina, II. Szűcs Dávid, III. Füri János Bálint
7. osztály: I. Volf Petra, II. Rapcsák Fanni, III. Takács Nikolett
8. osztály: I. Tóth Mercédesz, II. Szita József, III. Pribék Mihály
 
KISTÉRSÉGI SZINTŰ EREDMÉNYEK:
Mezei futóverseny csapat (Kakucs): II. hely, Csapattagok: Matyi Gábor, Pöppl Bálint, Krisztián József, Botlik Dávid, Bóra Dávid, Raffael Márk.
Inárcs-Kupa birkózóverseny: I. Kloczka István 4.o, II. Kloczka László 2.o,.
Kistérségi rajzpályázat: III. Györgyövics Gergő 2.o.
Bólyai matematika verseny (Ócsa):  III. Volf Petra 7.o.
Kistérségi vers-és mesemondó verseny (Örkény): I. Spanyiel Tibor 5.o, I. Bukodi Tamara 1.o, II. Klauz Virág 1.o, II. Zsigár Tímea 5.o.
Kistérségi és Testvérvárosi Történelmi Vetélkedő (Dabas): III. hely, A csapat tagjai:  Iványi Martina 6.o, Rapcsák Fanni 7.o, Volf Petra 7.o, Pribék Mihály 8.o.
Kistérségi Víz- világnapja (DAKÖV-Dabas), II. Babai Bernadett 4.o, III. Takács Nikolett 7.o.
Kistérségi mesemondó verseny (Hernád): II. Klauz Virág 1.o, (Dabas):  I. Klauz Virág 1.o
Kistérségi atlétikaverseny (Hernád): I. - 100m –  Raffael Márk 8. o, I. - 1500m - Raffael Márk 8., I. - 600m –  Matyi Balázs 5. o, III. - 1500m – Szita József 8. o.
Kistérségi csecsemőápolási verseny (Dabas): I. hely, Csapattagok: Rapcsák Fanni 7.o, Szita Éva 7.o, Takács Nikolett 7.o.
Örkényi KARÉJ- fesztivál: Versmondás: II. – Volf Petra 7.o, IV.  – Zsigár Tímea 5.o., Néptánc: II. hely - Néptánccsoport tagjai: Szabó Szonja 2.o, Boldizsár Gergő 2.o,                                                     Nagy Nóra 2.o, Tóth András 2.o, Pöppl Barbara 4.o, Vozár Sándor 4.o, Lukatsik Panna 4.o, Takács Tímea 4.o, Szabó Dominik 4.o, Varga Dániel 4.o, Bencze Nikolett 4.o, Bodor Marcell 5.o.
Kistérségi angol szaktárgyi verseny (Örkény): II. hely - Csapattagok: Losonczi Diána 7.o, Rapcsák Fanni 7.o, Volf Petra 7.o, Perutek Balázs 8.o, Pribék Mihály 8.o
MEGYEI SZINTŰ EREDMÉNYEK:
Szép magyar beszéd – Kazinczy verseny (Gyál): II. Volf Petra 7.o.
Apáczai megyei vers- és prózamondó verseny (Tárnok): I. Bukodi Tamara 1.o, III. Klauz Virág 1.o
Megyei rajzverseny (Páty): II. Tóth Mercédesz 8.o, III. Volf Petra 7.o, V. Boldizsár Fanni 7.o.
Megyei Méhecske matematika verseny (Bp): V. Bencze Nikolett 4.o.
Megyei Erkel Ferenc vetélkedő (Budakeszi): IV. hely - Csapattagok:  Iványi Martina 6.o, Lukatsik Babett 7.o, Volf Petra 7.o, Rapcsák Fanni 7.o, Tóth Mercédesz 8.o, Adamicza Andor 8.o.
Megyei Csecsemőápolási verseny (Vác): III. hely - Csapattagok: Sziba Éva 7.o, Rapcsák Fanni 7.o, Losonczi Diána 7.o.
Megyei atlétika verseny 1500m futás: I. hely Raffael Márk 8.o.
ORSZÁGOS SZINTŰ EREDMÉNYEK:
Országos fotópályázat (NFM): Különdíj: Volf Petra 7.o.
Országos rajzpályázat (Pécs): III. Boldizsár Fanni 7.o.
Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adventi Kiállítása (Bp): díjazottak: Volf Petra 7.o, Boldizsár Fanni 7.o, Szabó Martin 7.o, Takács Nikolett 7.o.
Komplex Tehetségkutató tanulmányi verseny (Bp): IX. hely - Csapattagok: Bencze Nikolett 4.o, Lukatsik Panna 4.o, Takács Tímea 4.o.
Országos természetismereti tanulmányi verseny (Bp): II. Kleineisel Katalin 1.o.
Országos Apáczai vers- és mesemondó verseny: V. Bukodi Tamara 1.o.
 
Köszönjük az erőfeszítést, mely által iskolánk jó hírét öregbítették tanítványaink határon belül és azon túl egyaránt. Köszönöm kollégáim odafigyelését, tehetséggondozó pedagógiai tevékenységét. Elismerésemet fejezem ki e kimagasló teljesítményekért.
 
Marton Ilona igazgató

A budakeszi Erkel-vetélkedőkről

Még februárban érkezett a felhívás iskolánkba, hogy Erkel Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmából Budakeszin, az Erkel Emlékév rendezvénysorozat programjain belül sor kerül az általános iskolák megyei vetélkedőire.
A versenyzés során kiderült, hogy azért a budakeszi Erkel Művelődési Központ ad helyet ennek az emlékversenynek, mert Erkel Ferenc családjával nyaranta több hónapot töltött a Fő út, ma már Erkel utca 14 sz. házban.
Az elsőnek jelentkezett 40 iskola 6 fős csapata vehetett részt a megyei versenyen. Az idei ének tanulmányi versenyt ennek megfelelően Erkel munkásságából állítottam össze, s a legjobban teljesítő tanítványaim közül került ki a 6 fős csapat.
Név szerint: Iványi Martina 6. o., Rapcsák Fanni 7. o., Volf Petra 7. o., Lukatsik Babett 7. o., Tóth Mercédesz 8. o., Adamicza Andor 8. o.
A tanév befejezése előtt megkaptuk az első feladatokat, melyet kiosztottam a gyerekeknek, de aktívan augusztus közepe óta készültünk, hiszen a verseny első fordulójára október 5-én került sor, ahol elsők lettünk.
Így bejutottunk a középdöntőbe, ahonnan okt. 21-én a legjobb 3 iskola csapatait juttatták tovább a döntőbe, köztük minket is. Már itt is nagyon kiélezett volt a verseny, de legjobban a nov.5-i döntőben izgultunk, mert itt a 3 iskola 6 legjobb csapata mérhette össze tudását. A vetélkedőket minden alkalommal az a Varga Károly rádiós személyiség (a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem nyugalmazott tanára) vezette, aki régen Czigány György mellett a Kossuth Rádión a „Ki nyer ma?”műsorát. A három fordulóban a tanítványaimnak nemcsak Erkel életútját kellett tudniuk, hanem a zenei szempontból fontos családtagokét is, valamint az összes Erkel-opera (szám szerint 8) tartalmát, és fel kellett ismerniük a zenei bejátszásokat.
Végül a döntőben egy ponttal maradtunk le a dobogós helyről. 
Ennek ellenére is büszke vagyok kis csapatomra, akik nagyon szépen teljesítettek, főleg ha azt is mérlegelem, hogy nem egy zenei általános iskolával vették fel a versenyt. Öröm volt látni, hogy mindegyikük valamiben kiemelkedően jeleskedett: ki a tények felsorolásában, ki a zenefelismerésben, ki az évszámok megjegyzésében stb. Eltérő koruk ellenére nagyon jól össze tudtak dolgozni, ezt tapasztalhatták kísérőink is: igazgatónőnk, egy nagymama és egy apuka, akik végigizgulták velünk a döntőt. Köszönjük nekik! 
A gyerekekkel együtt jutalmul szép oklevelet és CD-ket kaptunk, melyek mindig emlékeztetni fognak bennünket erre a nemes versenysorozatra.
 
Nagy Jánosné felkészítő tanár

Egy emlékezetes téli kirándulás

2010. december 5-én az első és második osztályos tanulókkal és szüleikkel Budapestre kirándultunk.
Először a Planetáriumhoz buszoztunk, melynek épületét 1977-ben adták át, s már több mint 30 éve a tudományos ismeretterjesztést szolgálja.
A szabad szemmel látható égitestek, így a csillagok, a Nap, a Hold, valamint az öt fényes bolygó megjelenésére hivatott, körfolyosóján érdekes állandó csillagászati-űrkutatási kiállítással. A látványról a különleges vetítőműszer a planetárium-gép gondoskodott. Ez a berendezés a pontosan félgömb alakú, fehérre festett kupola belső felületére a valódi égbolthoz megtévesztésig hasonló minőségben vetítette ki az égitesteket, valamint ezek Földről látszó mozgásait. Úgy érezhettük magunkat a Planetárium közel 1000 m2-es kupolája alatt, mintha a csillagos égbolt alatt ültünk volna.
„A Nap családja” előadást tekintettük meg, mely kimondottan 6-10 éves gyerekeknek készült. A Napocska Halász Judit hangján szólt hozzánk, és bemutatta távoli testvéreit, a csillagokat, gyermekeit, a bolygókat és unokáit, a holdakat. Mindezeken túl meteorokat és üstököst is láthattunk, sőt egy látványos Holdra szállásban, majd a Földre való visszatérésben is részt vehettünk. Az Univerzummal való találkozás csodálatos és emlékezetes élményében volt részünk.
Ezt követően a Közép-Európában is egyedülálló Duna-parti létesítménybe, a Művészetek Palotájába látogattunk el, ahol a „Cifra palota” elnevezésű interaktív programon vettünk részt. Szívesen hallgattuk a mesemondókat, népdalénekeseket, a gyermekeknek szóló koncerteket. Érdeklődve néztük meg a mesés színdarabokat, a fénykép- és bábkiállítást. Örömmel kapcsolódtunk be a népdaltanulásba, a játékos tánctanulásba. Nagyszerű kézműves foglalkozásokon vettünk részt, melyeken a közelgő ünnepekhez kapcsolódóan készíthettünk Mikulásos díszt, ajtódíszt, önthettünk gyertyát, díszíthettünk mézeskalácsot. Emlékezetes volt találkoznunk a Mikulással és krampuszával is, és mivel énekeltünk, verset mondtunk neki, egyetlen tanulónk sem távozott ajándék nélkül.
Mielőtt még hazatértünk volna, bemerészkedtünk a Művészetek Palotája melletti sövénylabirintusba, ahonnan nem is volt olyan egyszerű kitalálni, majd a jeges feljáró ellenére felmentünk a Bábel torony tetejére, ahonnan a Dunának és hídjainak, Budapestnek csodálatos képe tárult elénk. Ez a kép és a nap során szerzett rengeteg élmény örökre megmarad emlékezetünkben.
 
Kálvin Jánosné, Klauzné Keresztes Ágota osztályfőnökök

Kirándulás az őszi szünetben

2010. november 5-én, pénteken az első és második osztályos tanulók Tóthné Stégner Éva szervezésében, osztályfőnökeik kíséretében szüleikkel és testvéreikkel Budapestre kirándultak.
Délelőtt a lelkes csoporttal a Bábszínházban a Csipkerózsa című előadást tekintettük meg. Legnagyobb csodálkozásunkra a felnőtteket is elvarázsolta ez az előadás, magával ragadó volt az első perctől az utolsóig. Nagyon ötletesek voltak a bábok, a díszletek és az újszerű megfogalmazása a mesének. Öröm volt látni a gyerekek arcát, ahogy beleélték magukat a történetbe, teljesen átadták magukat a bábszínházi élménynek.
Délután az Országházat csodáltuk meg. Idegenvezető kalauzolásával jártuk végig az épület termeit. Lenyűgöztek bennünket a méretek, a díszítések. A kupolateremben királyaink és fejedelmeink szobraitól körülvéve a szent korona és a koronázási jelvények látványa mély hatást gyakorolt ránk. Érdeklődve tekintettünk körül abban a teremben is ahol képviselőink megszavazzák a törvényeket. Mi is megpihentünk abban a teremben, amelyet az ország legnagyobb kézi szövésű szőnyege borít be, és ahol az a váza is található, melyet magyar költők versrészletei és magyar motívumok díszítenek. Az épület alapos megtekintéséhez egy nap is kevés lenne. Irigyeltük azokat, akik itt dolgozhatnak. Nehezünkre esett eljönni innen, de vígasztalt az az életre szóló élmény, amivel gazdagodtunk.
A Parlament parkjában a csodás napsütéses időben még egy jót futkároztak a gyerekek, majd élményekkel telve hazaindultunk. Reméljük, örökre emlékezetes marad mindenki számára ez a nap.
 
Kálvin Jánosné és Klauzné Keresztes Ágota osztályfőnökök

Kopp! Kopp! Bejöhetünk?

És bejöttek, eljöttek a hívó szóra, szinte mindahányan. Mint minden évben, az idén is, a leendő elsősök néhány nappal az évkezdés előtt, bekopogtattak, mi több, birtokba vették az iskolát. Nagy élmény, nagy lehetőség ez egy még alig iskolás számára. Igaz, csak a hely volt új számukra, hisz tavasszal jó néhány alkalommal mi már játszottunk együtt az óvodában. Abba a szerencsés helyzetbe kerültem ugyanis, hogy időben megtudtam, hogy én leszek az elsős tanító néni. Az óvoda is örömmel fogadta azt a lehetőséget, hogy néhány foglalkozás megtartásával megismerjük egymást a gyerekekkel. Így aztán mi már ismerősként köszöntöttük egymást ezen a napon. Az egész délelőttöt együtt töltöttük, elvarázsolhattam őket oda, ahová csak akarták, s azokká, akikké csak válni szerettek volna. Nagyon boldog voltam, mikor láttam, hogy egy húron pendülünk, hogy élvezik a rájuk szabott feladatokat, játékokat. Az iskolának minden zegzugát megnéztük, sőt meglátogattuk az igazgató nénit is az irodájában, aki nagy örömünkre, igazgatói dicséretben részesített minket. Gyorsan elröpült ez a néhány óra, s úgy váltunk el egymástól és az iskolától is, hogy de jó lesz iskolásnak lenni!                                 
Kálvin Jánosné

Pedagógusnapunk ünnepeltjei

Ezen a napon mi munkával ünnepeltünk, de hagytunk egy csendes órácskát ahhoz, hogy jubiláló kollégáinkról megemlékezzünk. Megemlékezzünk azokról a tanító, tanár munkatársakról, akik az idei tanévben pedagógiai munkásságuk kerek évfordulójához érkeztek. Kell, hogy érezzék – legalább az év ezen napján – munkájukat nagyra értékeljük, és fontos feladatot teljesítenek intézményünk küldetésében.
Mint ahogyan a fényképen is látható, az idei tanévben négy jubiláló kollégát köszönthettünk. Ebből eredően – minden eddigi szándékomtól eltérően – nem tudom közreadni köszöntőmet teljes terjedelmében, azokból csak egy-egy gondolatot osztok most meg az olvasókkal, netán volt tanítványaikkal.
 
Csernák Jánosné – 40 év szolgálat után elkötelezett négy évtizedet tudhat magáénak a kakucsi Általános Iskola és a falu gyermekei iránt. Elvhű, megbízható kolléga. Sosem hódolt be a pillanatnyi népszerűségnek. Makacsul ragaszkodik ahhoz a fontos pedagógiai elvhez, hogy az egyetlen érték, amit soha el nem vehetnek tőlünk- az a tudás.
 
Lovas Istvánné – 30 év szolgálat után azon kollégák közé tartozik, aki a gyerekek között kivirul, árad belőle a szeretet, a féltés és a törődés. Közel enged magához, és közel megy tanítványaihoz is- lelkileg és fizikailag egyaránt.
 
Schulcz Éva – 30 év szolgálat után egyike azon kollégáknak, akiknek elfogadó készsége pedagógiai szempontból is példaértékű, legyen az tanítvány, szülő vagy munkatárs. Feltétel nélkül, magával hozott értékrend alapján oktatja és neveli tanítványait.
 
Bábel Lászlóné – 25 év szolgálat után sosem adta jelét az önző, önérvényesítő törtetésnek, ellenkezőleg: végtelen szerénysége, segítőkészsége példa értékű. Csendben, kirakat nélkül dolgozik. Remek érzékkel, kézügyességgel minden jelentős iskolai történésben jelen van.
 
Gratulálunk az ünnepelteknek! Kívánjuk, hogy pedagógiai hitvallásuk adjon további erőt mindennapi oktató-nevelő munkájukhoz.
 
Marton Ilona igazgató

Zöldike tavasz

„G-dúrban zúgják a fákon
 a kabócák, hogy láss csodát,
 láss ezer csodát, láss ezer csodát!”
/Quimby/
 
Két tartalmas programunkról adunk hírt a kedves olvasóknak. Az egyiken Budapesten voltunk a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, ahol részt vettünk a Fedezzük fel az erdő csodálatos világát című interaktív programon.
Egy látványos labirintust jártunk végig csapatokban, s közben érdekes információkat tudtunk meg a hazánk erdeiben élő rovarokról, madarakról, emlősökről és növényekről.
Frissen szerzett tudásunkat le is ellenőrizhettük, mert minden útelágazásnál kaptunk egy kérdést. Ha jól válaszoltunk, a helyes úton folytathattuk a játékot, ha nem, zsákutcába jutottunk, és újból vissza kellett térni a feladathoz.
Szerencsére mindenkinek sikerült teljesítenie az útvonalat. Jutalmul ajándékot is kaptunk. Egy kis pihenő után átsétáltunk Fővárosi Állatkertbe és a tavaszi verőfényes napsütésben több, számunkra kedves állatot sikerült megfigyelnünk. A legbátrabbak elefántot is etettek a gondozók segítségével. A játszótéren természetesen játszottunk egy jó nagyot. Másik programunkon pedig kilovaskocsiztunk a Pusztatemplomhoz. Már megszoktuk, hogy ha szemfülesek vagyunk, biztosan „látunk csodát”. Így is történt. Sikerült nagyon közelről meglesnünk egy őzet, aki néhány pillanatig a kocsink közelében haladt, majd eltűnt a bozótban. Láttunk nyulat és ragadozó madarat is. A Pusztatemplom különleges légköre megérintett minket. „Kincseket” kerestünk, amit a természet adott nekünk, és mindannyian választottunk magunknak egy fát, amelynek megpihentünk a tövében, feltöltődtünk energiájával, és becsukott szemmel figyeltünk és hallgattuk a táj hangjait. Hazafelé arról beszélgettünk az árnyas fák alatt, hogy milyen jó lesz ősszel találkozni, és együtt új kalandokat átélni. Köszönjük lelkes kocsisunknak, Pálinkás Tibornak, hogy idén is elfuvarozta vidám kis csapatunkat, reméljük, a jövőben is számíthatunk segítségére!
 
Varró Ágnes és Serfelné Szaller Edit tanító nénik

 

Zöldikék téli napjai

Kis csapatunk a hideg ellenére is rendszeresen útrakel, hogy meglátogassa a környező erdőket. Szomorúan tapasztaljuk, hogy egyre távolabb kell mennünk, mire a fák közé érünk. Fák, erdők tűnnek el, kedvenc helyeink közül sokat nem találunk. Igaz, láttunk kis csemetéket is, de mikor adnak majd azok árnyékot, búvóhelyet! 
Téli túráinkon kevés hó, de annál több élmény várt ránk. Egy magasles közelében vaddisznó dagonyát, megrágott fatörzseket, sőt állati csontokat is találtunk. Egyesek még hangokat is hallottak s látni vélték a kocát csíkos kis malackáival. Természetesen építettünk manókerteket, kunyhókat, tündérházakat. Útközben pedig ismerkedtünk a környék növényeivel (csipkebogyó, kökény, boróka), gombáival (őzláb, rókagomba, taplógomba).
Nagyon örülünk, hogy egyre több gyerek érdeklődését sikerül felkelteni a környezetvédelem, a természet megismerése iránt. Jó látni, milyen felszabadultak, kíváncsiak kint a természetben. Vannak tanulóink, akik szívesen vesznek részt ilyen témájú tanulmányi versenyeken is. Ebben a tanévben a harmadik és negyedik osztályosok jelentkeztek a „Zöld béka” levelező versenyre, a negyedikesek részt vettek a Víz világnapja alkalmából rendezett kétfordulós vetélkedőn. Gratulálunk Babai Bernadettnek, aki második helyezést ért el! Gratulálunk Takács Nikolett 7. osztályos (volt Zöldikés) tanulónak is a harmadik helyezéséhez!
Szeretettel várunk minden kis Zöldikést tavaszi kirándulásainkra!

„Merjünk nagyok lenni”

Az Ország Közepe Többcélú Kistérségi Társulás szervezésében történelemből 3 fordulós versenyt hirdettek. A márciusi ünnepkörhöz igazodva és a „legnagyobb magyar”, Széchenyi István születésének 220. és halálának 150. évfordulója tiszteletére az ő életéhez, munkásságához, a reformkor kiemelkedő alakjaihoz kapcsolódott a verseny.
Közel 1 hónapos, alapos felkészülés előzte meg az első fordulót, a belépő feladatsor megoldása után a 6 fős csapatunkból 4 fő bejutott a középdöntőbe.
Március 14-én a gyóni iskolában zajlott a verseny, 17 iskola /körzeti és határon túli/ vetélkedett. A 198 pontos, 2 órás verseny után a legjobb 8 csapat jutott a döntőbe. A csapatunk neve „kendÖNmag” volt, hisz Széchenyi használta az Ön megszólítást először a kend és a maga helyett.
Nagy örömünkre bejutottunk a legjobb 8 csapat közé. A döntőben szóbeli vetélkedő keretében sok érdekes feladatot kellett megoldani. Izgalommal vártuk az eredményhirdetést. III. helyezést értünk el, ami ilyen nehézségű versenyen nagyon szép eredménynek számít. Barót csapata /erdélyi/ és a /dabasi/ Kossuth iskola után mi következtünk, megelőzve a környék iskoláit.
Gratulálunk a csapat tagjainak, büszkék vagyunk rájuk, hisz a kitartó, szorgalmas munka meghozta gyümölcsét!
Csapattagok: Iványi Martina 6., Rapcsák Fanni 7., Volf Petra 7., Pribék Mihály 8. osztályos tanulók voltak.
Felkészítő tanár: Deák Ildikó igazgatóhelyettes volt

„Mutasd magad – Láss másokat!” iskolai tehetségműhely Kakucson

A Pest Megyei Roma Szervezet az Oktatásért Közalapítvány támogatásával májustól tehetséggondozó műhely programot bonyolított le a Kakucsi Általános Iskola segítségével. 
Az iskola a szombat délelőttönkénti foglalkozásokra rendelkezésre bocsátotta az úgynevezett Szúnyog épületét.
Az általános iskola 3., 4. és 5. osztályában egy-egy órában válogattuk ki a gyerekeket a drámajátékokon alapuló improvizációs helyzetgyakorlatokkal, személyes beszélgetésekkel.  
Ez alapján és a pályázati programhoz igazodva 12 gyermeket hívtunk meg a tehetségműhelybe. 
A beválogatás eredményeként és előzetes célunknak megfelelően sikerült vegyes, integrált csoportot kialakítanunk. A tehetségműhelyünk szemléletét és módszertanát a Waldorf-pedagógiából merítettük fővárosi kollégák közreműködésével.
Igyekeztünk megteremteni azokat a feltételeket, melyek a gyermekek érzelmi biztonságát és szellemi szabadságát biztosították. Egyenlő mértékben fejlesztettük a gyermek intellektuális, érzelmi és cselekvésben megnyilvánuló gyakorlati készségeit. 
A kézimunka foglalkozások során a gyermekek olyan, számukra addig ismeretlen anyagokkal ismerkedhettek, mint például a selyem, a gyapjú, a damil stb.
A tehetségműhely feladatainak köszönhetően számos új eszközzel is (zsákvarró-tű, fűrész, spakli stb.) ismerkedniük kellett nekik. A bábjáték zene aláfestésének megkomponálása és előadása is a gyerekek feladata volt. A zenei fejlesztés során olyan hangszereket adtunk a kezükbe (pl.: triangulum, xilofon, csörgődob, kasztanyetta, kecskeköröm), amikkel még nem találkoztak, és amiket zenei előképzettség nélkül is könnyen megszólaltathattak. 
A tehetségműhely foglalkozásait 6 szombaton tartottuk 5-5 órában.  A foglalkozások során bábokkal mesedramatizálás, verselés folyt. a drámajátékok marionett bábjait a gyerekek maguk készítették el. A hatodik alkalomra elkészült az előadás.
A díszlet színpadra helyezése után a nagy izgalomban telt főpróba következett. 
A Megyei Roma Nap adott lehetőséget a bemutatkozásra. A bábelőadás a kulturális blokk egyik fő műsora volt, és nagy sikert aratott az ott megjelent szülők, családtagok és kisgyermekek körében. 
Utána újra összegyűltünk a gyerekekkel, visszatekintettünk az elmúlt másfél hónapra és a közös munkára, majd emlékül megkapták az elkészített bábokat. 
Záró akkordként jutalmul – a bábszínház nyári szünete miatt – egy budapesti moziba vittük őket.  
 
A sikeres tehetséggondozás eredményét látva leírhatom, hogy a roma tehetségműhelyek kialakítására kiírt pályázatokra nagy szükség és igény van. Az egyéni tehetségek kibontakoztatásának remek színterei ezek, ahol a gyermekek sikerélménnyel gazdagodva, önbizalmukat növelve bizonyíthatnak.
További elképzeléseink megvalósításához reméljük, hogy újabb kiírások segítik munkánkat. 
A mostani lehetőséget pedig nagyon szépen köszönjük az Oktatásért Közalapítványnak és munkatársainak!
 
Oláh József Pemerosz

„TÖK JÓ HÉT”

Ebben az évben Tök jó heti programjainkat hétfőn futóversennyel kezdtük. A szép eredményekért Kocsis Gábor tanár úrnak jár köszönet. 
Szelektív hulladékgyűjtési akciónkat is ezen a héten rendeztük meg. Mint Ökoiskola, nagy gondot fordítunk környezetünk tisztaságának megőrzésére. Az idei évben a hagyományos papírgyűjtés mellett PET-palack gyűjtést is tartottunk. Tanulóink nagy lelkesedéssel járták az egész falut, összegyűjtve a feleslegessé vált papírt és műanyag flakonokat. Ezúton is köszönjük a falu lakosságának, hogy minden évben segítik diákjaink gyűjtőmunkáját.
A hét folyamán tökgyűjtési versenyt is hirdettünk, amelyben minden osztály kitett magáért. Nagyon sok tök gyűlt össze, melyeket pénteken délután faragtunk meg. Sok érdekes tökbábú, tökfej, töklámpás készült, egész életképek díszítették iskolánk udvarát. Sőt, jutott az Önkormányzat épületének bejáratához és a parkba is.
De ezzel még nem ért véget a nap! Este a „Tök jó buli” boszorkány és szellem szépségversennyel kezdődött. Mind az alsó, mind a felső tagozatból szép számmal öltöztek be tanulók. A program később karaoke partival folytatódott. Ez volt az első alkalom, hogy diákjaink kipróbálhatták énektudásukat. A sikert bizonyítja, hogy a szülők körében is nagy volt az érdeklődés. Kart karba öltve énekelték, hogy „azért vannak a jó barátok,…”! Feledhetetlen pillanat volt. Az este varázslatosságát csak fokozták az iskola udvarán és a faluban fénylő töklámpások. Sokan kerekedtek fel, hogy megnézzék a gyerekek nagy gonddal készült munkáit, gyönyörködjenek a szépen kifaragott tökfigurákban.
Jövőre is hívunk és várunk mindenkit, hogy részese lehessen „Tök jó heti” programjainknak.
Volfné Németh Noémi

2011/2012-es tanév

A fotószakkör

fotokakucs.eoldal.hu
Éves munkánk során, ismét sikerült szép eredményeket elérni. 
Beneveztünk az Apáczai Kiadó, országosan meghirdetett fotópályázatára. Aki próbálkozott már országos megmérettetéssel, az tudja, hogy ilyenkor a sokadik hely is szép eredmény lehet. Könnyen előfordulhat, hogy a tízedik körüli helyezés nagyobb értéknek számít, mint egy körzeti versenyen az első. Nézzük a lényeget!
Kovács Kitti 6. oszt: 11. hely – téma: az iskola élete.
Maczák Marcell 6. oszt: 17. hely – téma: a természeti környezet.
Rizmajer Bence 6. oszt: 21. hely – téma: a szülőföld.
Rendszeres versenyzőként jelentkeztünk a dabasi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola által megrendezett ÖKO-napi környezetvédelmi fotópályázatra. Itt Babai Bernadett 5. oszt. tanuló megszerezte az első helyezést. Az összes versenykép megtekinthető a szakkör honlapján. 
Ősszel ismét elindul majd a fotószakkör. Szeretettel várom minden általános iskolás jelentkezését. Kedvcsinálóként bemutatom az egyik új témánkat, melyre a gyerekektől kaptam ötletet. Egy tanítási órán kémiai kísérletet mutattam be. Hirtelen az egyik diák azt mondta: Tanár bácsi! Fényképezzük le! Azután lefényképeztük és filmre is vettük. Az eredmények egészen bíztatóak lettek. Az új tanévben szeretnék a szakkörrel sok kémiai kísérletet feldolgozni. A dolog mindenkinek hasznára válhat, hisz a képeket és filmeket fel lehet használni a tanítási órákon. 
Remélem, a nyár folyamán sok szép képet készítettetek. Hozzátok majd el az első szakkörre a legjobbakat, és közösen megnézzük!
 
Klauz Dénes

Mi van a titkos úton?

Ezt már tudja minden szorgos Zöldike szakkörös, mert egy kalandos tavaszi szombaton olyan túrára indultunk, amely egy titkos úton vezetett keresztül, és a végén legkedvesebb úticélunk, a százéves tölgyfa várt ránk.
Ez a hatalmas, tiszteletre méltó matuzsálem mindig tartogat számunkra valami meglepetést. Más és más arcát mutatja, megérint és lenyűgöz. A közelében különös érzések kavarognak bennünk. Belénk hasít újra és újra a felismerés, hogy „ő” már akkor is létezett, amikor mi még nem, s a történelmünkben mennyi szép, de többször szomorú eseményt élt át. 
Milyen meglepetése volt számunkra?
A fa vastag ágai között egy fészek lapult, benne gyönyörű kék színű tojásokkal. Beazonosítottuk, hogy énekes rigó fészkére találtunk rá, később tollát is megtaláltuk.
Az iskolában pedig magyar órán olvastunk is róla az olvasókönyvünkben, ahol élethű illusztrációban ismertük fel a túrán látott fészket. (Így kapcsolódik össze az élet az iskolával, ez a kompetencia alapú, élményekre építő tanulás.)
Öröm volt látni, hogy a gyerekek milyen elővigyázatossággal, hozzáérés nélkül tanulmányozták a rigófészket. Szerencsére ez nem akadályozta őket a fára mászásban, amit többen lelkesen kipróbáltak. 
Az öreg tölgy kincsekkel is ellátott minket, ezekből mandalát készítettünk, és olyan különleges természeti képződményeket gyűjtöttünk, amelyeket a természet nekünk adott.
Hazafelé még megmásztuk a közeli magaslest, de igyekeznünk kellett, mert a falu felől már gyülekeztek a felhők és jött is hamar az égi áldás. Szerencsére nem áztunk el, mert a segítőkész szülők kocsikkal értünk jöttek, és mindenki épségben, új élményekkel telve hazaért.
Kalandjaink a nyári szünidőben szünetelnek, de az élmények ezalatt is velünk  maradnak.
Ősszel újra felhúzzuk a túracipőket, fejünkre húzzuk a kalapokat, hátunkra vesszük a hátizsákot, és új túrákra indulunk.
 
Várjuk szeretettel a régi és leendő Zöldikéket: Ági néni és Edit néni

Úszásoktatás 2012-ben is

A kakucsi Általános Iskola pedagógiai programjának része, hogy a 3. osztályosok úszásoktatáson vehetnek részt. Ezért nem kell a szülőknek fizetni, ez a gyerekek számára ingyenes.
Az idei harmadikosok is éltek ezzel a lehetőséggel. 5 alkalommal 2-szer 45 percben
Kocsis Gábor tanár úrtól vehettek úszásórákat Kakucson az Erős uszodában, ahová osztályfőnökként elkísértem őket, s ahol rajtam kívül még szülők is (Szita Máté anyukája, apukája, Szepesi Vivien anyukája, Faragó Laura anyukája) segítették őket.
A 22 tanulóból 11 már tudott úszni, 6 ekkor tanult meg, 5 pedig itt szerzett bátorságot a vízbe merüléshez.
A gyerekek számára nagy élményt jelentettek ezek az úszós napok, nagyon várták őket, nagyon hálásak voltak érte.
Köszönet illeti mindazokat, akik ennek megvalósításában közreműködtek, akik ezért tettek!
 
 Klauzné Keresztes Ágota osztályfőnök

2012/2013-as tanév

A 2012/13-as tanév összesített tanulmányi versenyének eredményei

ALSÓ TAGOZAT
2. osztály:  
1. Tógyer Zoltán Martin
2. Szűcs Bence
3. Kálvin Izabella
3. osztály: 
1. Kleineisel Kata
2. Fogarassy Bence
    Szlivka Bence
3. Klauz Virág
4. osztály:
1. Csap Lili
2. Szőke Gergő Attila
3. Kloczka László
    Simon Barbara Alexandra
 
FELSŐ TAGOZAT
5. osztály:
1. Konczik Lili
2. Jókuthy Ajtony
3. Horváth Boglárka
     Simon Lívia
6. osztály:
1. Takács Tímea
2. Bencze Nikolett
3. Babai Bernadett
7. osztály:
1. Maczák Marcell
2. Svébis Vanessza
3. ----
8. osztály:
1. Iványi Martina
2. ----
3. Füri János
 
Valamennyi versenyzőnknek köszönjük az aktív részvételt és a remek eredményeket! 

Útravaló

Gyere a mesék birodalmába…
 
Ez volt az idén november 24-én megrendezésre kerülő iskolai jótékonysági bálnak a mottója. Lázas készülődés előzte meg ezt a színvonalas rendezvényt. Pár szülőtársaimmal sokat dolgoztunk azért, hogy a pedagógusok által megálmodott jótékonysági bál valóban olyan legyen, mint amilyennek lennie kell. Lázasan készülődtünk. Meghívókat kézbesítettünk, ajándékokat, felajánlásokat gyűjtöttünk, asztaldíszeket készítettünk, süteményeket sütöttünk (ebben a nagymamák is segítettek), szendvicseket készítettünk. Mindenkinek megvolt a maga kis feladata. Ha jó a csapat, a közösség, akkor eget rengető dolgokat lehet elérni, csinálni. Azt hiszem, a mostani szülőgárda tényleg szívét, lelkét odaadta a bál sikeréért. Köszönet nekik érte!
A nyolcadikosok bakancstűzése, keringője nagyon megható volt. Azt hiszem, soha nem felejtik el ezt útravalóul szánt szép megemlékezést. A tanító és tanár néniknek is minden elismerés, hiszen fáradhatatlanul készültek a színes, élvezetes műsorokkal a kis nebulókkal. Egy kicsit gyerekek lehettünk mi is. Átélhettük azt a csodát, amelyet a mesék rejtenek magukban. Köszönjük mindezt. Reméljük, jövőre is lesznek segítő szándékú emberek, akik életben tartják ezt a hagyománnyá nőtt rendezvényt. 
 
Nagy Henrietta SZMK-tag

2013/2014-es tanév

Új tartalmak a 2013/14-es tanévben

Köztudott, hogy az intézmény fenntartójának változásával számos tartalmi változás is életbe lép. Ennek értelmében módosítottuk az Alapító Okiratunkat, módosítottuk a Szervezeti és Működési szabályzatunkat, megújítottuk a Házirendünket. Mind e mellett a legnagyobb kihívás a Helyi Tanterv elkészítése volt az új NAT értelmében. 
Ezek a dokumentumok szeptembertől mind elérhetőek lesznek az iskola könyvtárában és honlapján, a Rónay György Könyvtárban, továbbá feldolgozásra kerülnek a szülői értekezleteken is. E lap hasábjain nem áll módomban a sok- sok tartalmi változás ismertetése, néhány karakteres változást azonban most megosztok Önökkel: 
- Mindenekelőtt a legnagyobb szervezési folyamaton esett át a tankönyv ellátás. Bizonyára már mindenki megkapta a KELLO által kiállított számlát, melynek fizetési határideje augusztus 15-e. Sajnos a névre szóló tankkönyv csomagok csak úgy vehetők át, ha a szülő igazolni tudja a befizetést. Kérem, hogy azon szülők, akiknek a nyár folyamán, a tankönyvosztásig megváltozik a gyermekvédelmi támogatás jogosultsága - megszűnik, vagy azzá válik - feltétlen jelezzék.  (Minden szerdán 9:00-től 12:00-ig ügyeletet tartunk).
- Új tartalmi változás a mindennapos testnevelés bevezetése minden osztályban. Hely szűkében számítani kell arra, hogy egyszerre két osztálynak is lesz testnevelés órája a tornacsarnokban, illetve néhány foglalkozás megtartása a délutáni órákra kerül.
- Új tartalmi kihívás az erkölcstan és a hit-és erkölcstan tantárgy bevezetése felmenő rendszerben, jelen esetben az első és az ötödik osztályban. Ezen osztályokban a szülők nyilatkoztak azon szándékukról, hogy gyermekük melyik lehetőséggel kíván élni. A szülői döntések alapján első osztályban a tanulók 48%-a erkölcstant, 52%-a hit- és erkölcstant választott. Ötödik osztályban 62%-a erkölcstant, 38%-a hit- és erkölcstant tanul majd. A hit- és erkölcstant mindkét esetben, a szülők választása alapján a Római Katolikus Egyház szervezésében oktatjuk majd. Ez a fajta választási lehetőség új szervezési módot igényel majd, reményeink szerint közös együttműködéssel mindenki megelégedésére tesszük majd.
- Végül tájékoztatom Önöket arról, hogy intézményünk neve hivatalosan is: Kakucsi Általános Iskola.
Bízunk abban, hogy a következő tanév sok- sok tartalmi és szervezési teendői mellett kellő figyelmet tudunk majd fordítani tanítványaink egészséges testi-lelki fejlődésére, nevelésére és oktatására.
 
Marton Ilona igazgató

Útravaló üdvözlet

részlet Marton Ilona igazgató köszöntőjéből
 
Ma este - a 13. alkalommal- sem tudok semmi olyat mondani Önöknek, amelyet már ne mondtam volna:
Azt gondolom, nem lehet elégszer megköszönni Önöknek - a szülőknek - hogy ránk bízzák gyermekeiket, szemük fényét. 
Nem elég elégszer megköszönni a szülőknek és kollégáimnak azt a hihetetlen erőfeszítést és igyekezetet, amit rendezvényünk sikere érdekében tesznek. 
Köszönjük a falu lakóinak, vállalkozóinak, hogy sajátjuknak érzik iskolánkat és szívbéli kötődésüket nemcsak szóban, hanem anyagi támogatásukkal is kifejezik. 
Köszönjük, hogy ilyen sokan kíváncsiak gyermekeinkre: van, aki azért, mert itt töltötte iskola éveit van, aki azért, mert gyermekéért, kis unokájáért izgul az est folyamán. És van, aki csak azért, mert nap mint nap részese iskolánk életének és még sorolhatnám az indokokat…
A lényeg az, hogy itt vannak, és együtt ünnepelhetünk! Együtt ünnepeljük elsősorban ballagó diákjainkat, akiknek útravalóul törődést, szeretetet, bátorságot és kitartást kívánunk elsősorban adni további boldogulásukhoz.
Köszönjük minden támogatónk jó szándékát!
Ünnephez közeledve kívánjuk mindenkinek, hogy nyugodjon meg a világ és ne legyen már nehezebb senkinek: kívánok minden jóból jó sokat 2014-ben.
 
Marton Ilona igazgató

Az iskola dolgozói

Csoportkép

Iskolavezetőség

Marton Ilona

Marton Ilona
 • igazgató
 • főtanácsos
 • biológia
 • technika

Deák Ildikó

 • igazgatóhelyettes
 • tanácsos
 • rajz
 • történelem
 • agyagszakkör

Kucsera Jánosné

 • iskolatitkár
 • oktatásszervező

 

Pedagógusok

Bábel Lászlóné

 • tanító
 • napközi I. csoport

Kálvin Jánosné

 • tanító
 • 4. osztály osztályfőnöke
 • mesevár szakkör
 • ​kézműves szakkör

Klauz Dénes

 • kémia
 • természetismeret
 • fizika
 • technika
 • fotószakkör
 • természetkutató szakkör
 • a 7. osztály osztályfőnöke

Klauzné Keresztes Ágota

 • tanító
 • furulya szakkör
 • napközi

Kocsis Gábor

 • testnevelés
 • úszás
 • DSK
 • fitt ball
 • atlétika szakkör

Kubikné Kis Judit

 
 • magyar nyelv és irodalom
 • német szakkör

Lovas Istvánné

 • tanító, munkaközösség vezető (alsó)
 • egyéni fejlesztő
 • az 1. osztály osztályfőnöke
 • napközi
 • könyvtár szakkör
 • matematika szakkör

Nagy Jánosné

 • tanácsos
 • ének
 • hon- és népismered
 • technika
 • néptánc
 • a 6. osztály osztályfőnöke

Nemes Mária

 • angol
 • földrajz
 • angol szakkör
 • 8. osztály osztályfőnöke

Schulcz Éva

 • napközi II. csoport

Serfelné Szaller Edit

 • tanító
 • napközi
 • Zöldike szakkör
 • a 3. osztály osztályfőnöke

Szarvas-Varró Ágnes

 • tanító
 • számítástechnika
 • Zöldike szakkör
 • ​kézműves szakkör
 • a 2. osztály osztályfőnöke

Tóth Katalin

 
 • testnevelés
 • DSK
 • ​napközi

Volfné Németh Noémi

 • matematika
 • rajz
 • az 5. osztály osztályfőnöke
 • matematika szakkör
 • munkaközösség vezető (felső)

 

Technikai munkatársak

Pribék Mihályné

 • takarító

Röck István

 • karbantartó

Röck Istvánné

 • takarító

Helyesné Hornyák Zsuzsanna

 
 • takarító

 

Osztályok

Tanulók létszáma összesen: 176 fő
Alsó tagozat: 95 fő
Felső tagozat: 81 fő

Első osztály

CsatolmányMéret
1_osztaly.jpg965.04 KB

Osztályfőnök

 • Lovas Istvánné

Névsor

 • Czobák Áron
 • Farkas Máté
 • Farkas Melinda
 • Fogarasy Dániel
 • Golarits Rebeka
 • Golda Gábor
 • Harazin Beáta
 • Horváth Csaba Bendegúz
 • Jakab Alex Aladár
 • Kaiser Enikő
 • Kajáry Benjámin János
 • Kiss Csaba Richárd
 • Kleineisel Flóra
 • Kohut József Péter
 • Konczik Janka
 • Mikula Sára
 • Radics Gina
 • Radics Máté
 • Roskó Anna
 • Szlivka Péter
 • Takács Gergely Ágoston
 • Tóth Gábor Dániel
 • Vidra Szidónia

Második osztály

CsatolmányMéret
2_osztaly.jpg972.2 KB

Osztályfőnök

 • Szarvas-Varró Ágnes

Névsor

 • Baté Orsolya
 • Becski Tamás
 • Birki Anna Ilona
 • Dam Bálint
 • Dam László
 • Dani Dániel Szabolcs
 • Dani Ramóna Dominika
 • Dinnyés Tímea Debóra
 • Egerszegi Noel Sándor
 • Faragó Lívia
 • Faragó Tamás
 • Farkas Bence
 • Füri Csenge Virág
 • Györkös Dominik István
 • Hegedüs Márton
 • Jilk Dániel
 • Károly Lili
 • Kiss Viktória Dorottya
 • Kocsis Domonkos
 • Kohut Kamilla
 • Konczik Bence Ferenc
 • Kovács Barna
 • Krizsán Hanna Dorina
 • Purcsel Lili
 • Radics Brendon
 • Radics Csaba János
 • Tóth Vanessza
 • Ujvári Zsófia
 • Vidra Ramóna

Harmadik osztály

CsatolmányMéret
3. osztály1017.82 KB

Osztályfőnök

 • Serfelné Szaller Edit

Névsor

 • Barta Renáta
 • Ferenczi Tamás
 • Gavló Petra
 • Horváth Eszter
 • Husz Dominika
 • Kala Gusztáv
 • Kálvin Izabella Ágnes
 • Kecskés József
 • Lakatos László Bertalan
 • Simon Anna Erzsébet
 • Svébis Jázmin
 • Szücs Bence
 • Tógyer Zoltán Martin
 • Varga Ádám
 • Zalavári Dorina
 • Zrinyi Zoltán Tibor
 • Zsigár Dezső
 • Zsitva Zoltán
 • Zsitva Zsolt

Negyedik osztály

CsatolmányMéret
4. osztály967.48 KB

Osztályfőnök

 • Kálvin Jánosné

Névsor

 • Becski Rita
 • Bukodi Tamara Gitta
 • Erdősi László Márk
 • Fajt Petra
 • Farkas Kristóf
 • Ferenc Anna Virág
 • Fogarasy László Bence
 • Gavló Csaba
 • Kala Gábor
 • Kecskés Vivien
 • Kiss Virág
 • Klauz Virág
 • Kleineisel Kata
 • Nagy Luca
 • Neisz-Neiszer Anna Zsófia
 • Radics Krisztián
 • Radics László
 • Szlivka Bence
 • Tóth Sára
 • Varga Kiara Regina
 • Varró Nóra
 • Vetési Martin
 • Zsigár Tünde
 • Zsigár Zsanett

Ötödik osztály

CsatolmányMéret
5. osztály951.53 KB

Osztályfőnök

 • Volfné Németh Noémi

Névsor

 • Boldizsár Gergő
 • Csap Lili
 • Emrich Márta Lili
 • Faragó Laura
 • Golarits Petra
 • Győrfi Imre
 • Horváth Imre
 • Kertész Imre Ádám
 • Kloczka László
 • Kovács Orsolya
 • Lakatos-Venczel Árpád
 • Márkus Dominik
 • Oláh Mónika Barbara
 • Radics János
 • Radics Tifani
 • Simon Barbara Alexandra
 • Szepesi Vivien
 • Szita Máté Valentin
 • Szőke Gergő Attila
 • Udvari Regina
 • Varga Vivien
 • Vass Milán

 

Hatodik osztály

CsatolmányMéret
6. osztály980.95 KB

Osztályfőnök

 • Nagy Jánosné

Névsor

 • Csiszárik Henrietta Bernadett
 • Gáspár Máté
 • Horváth Boglárka
 • Jókuthy Ajtony
 • Kala Sándor
 • Kertész Tünde Júlia
 • Konczik Lili
 • Kovács Dávid
 • Krizsán Levente Mózes
 • Lakatos-Vencel Laura
 • Lakatos-Venczel István
 • Radics Anikó
 • Radics Richárd
 • Simon Lívia Viktória
 • Szabó Olivér
 • Tógyer József Balázs
 • Zalavári Máté László
 • Zsolnai Zsombor Csaba

 

Hetedik osztály

CsatolmányMéret
7. osztály 770.75 KB

Osztályfőnök

 • Klauz Dénes

Névsor

 • Babai Bernadett
 • Bencze Nikolett
 • Gavló Blanka
 • Gula Szabolcs
 • Győrfi Hajnalka
 • Hidvégi András Szabolcs
 • Kloczka István
 • Lakatos Szamanta
 • Lukatsik Panna
 • Németh László
 • Oroszi Boglárka
 • Pöppl Barbara
 • Surman Máté
 • Szabó Dominik
 • Szabó Gábor Rómeó
 • Szita Márk István
 • Takács Tímea
 • Varga Dániel
 • Varró Tamás Donát
 • Vigh András Norbert
 • Vozár Sándor

 

Nyolcadik osztály

CsatolmányMéret
8. osztály961.39 KB

Osztályfőnök

 • Nemes Mária

Névsor

 • Bodor Marcell Márió
 • Brezvai András
 • Horváth Emília
 • Hunyicska József Márk
 • Kosiba Pál
 • Kovács Kitti
 • Kozma Mária
 • Kubik Bálint
 • Kubik Regina Rebeka
 • Maczák Marcell
 • Matyi Balázs
 • Oláh Mária Edit
 • Oláh Szilvia
 • Radics Dzsenifer
 • Radics Krisztofer
 • Svébis Vanessza
 • Varga Dorina
 • Vidra Bianka
 • Zsigár Tímea

2011/2012-ben elballagott osztály

Osztálykép

osztálykép

Osztályfőnök

 • Nagy Jánosné

Névsor:

 • Albert Dominika
 • Avacz Tamás
 • Boldizsár Fanni
 • Botlik Dávid
 • Csiszárik Zsolt
 • Emrich Júlia Anna
 • Kecskés Dorina
 • Kosiba Zsombor
 • Krisztián Debóra
 • Laczkó Cintia
 • Losonczi Diána
 • Lukatsik Babett
 • Matyi Gábor
 • Papp Zoltán
 • Pöppl Bálint
 • Rapcsák Fanni
 • Szabó Martin
 • Szita Éva
 • Takács Nikolett
 • Vígh Krisztián
 • Volf Petra

 

2010/2011-ben elballagott osztály

Osztálykép

osztálykép

Osztályfőnök

 • Klauz Dénes

Névsor

 • Adamicza Andor
 • Bábel Krisztina
 • Bencze Bence
 • Bóra Dávid
 • Gálik Edina
 • Gavló Gergő
 • Gonda Alexandra
 • Kecskés Alexandra
 • Kecskés Dániel
 • Kondri Győző
 • Krisztián József
 • Kubik Helga
 • Kubik Viktor
 • Lakatos V. Erzsébet
 • Németh Ádám
 • Németh Roland
 • Perutek Balázs
 • Pribék Mihály
 • Radics Dániel
 • Raffael Márk
 • Rizmajer Nikolett
 • Rizmajer Vivien
 • Sárközi Attila
 • Schenk Bettina
 • Szabó Bence
 • Szita József
 • Tóth Mercédesz
 • Veress Gréta
 • Vetési Fanni

 

2009/2010-ben elballagott osztály

Osztálykép

osztálykép

Osztályfőnök

 • Horváth Istvánné

Névsor

 • Balla Zsófia
 • Botlik Tibor
 • Csap Evelin
 • Csiszárik László
 • Farkas Andor
 • Gula Cintia
 • Harminc Norbert
 • Hódi Mária
 • Horváth Angéla
 • Janicsek János
 • Kelemen Bálint
 • Kis-Varga Délia Anna
 • Kozma Anna
 • Kubik Balázs
 • Kuru Krisztián
 • Majoros Vivien
 • Márton Andrea
 • Nagy Julianna
 • Ozoróczki Imre
 • Palotai Kristóf György
 • Pest Csaba
 • Radics Bianka
 • Radics Pál
 • Rupa Bettina
 • Szabó Jessica
 • Szuna Balázs
 • Vincze Vivien
 • Völgyi Norbert Gábor

 

Diákönkormányzat

Fő céljaink

 • diákjaink érdekvédelme, érdekképviselete
 • szabadidős és kulturális programok szervezése
 • tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával

Feladataink

 • véleményalkotás a diákokat érintő kérdésekben
 • információs szolgálat
 • kulturális tevékenység
 • szabadidős programszervezés
 • DÖK program megvalósulásának segítése
 • az idén kiemelten szeretnénk ha környezetvédelmi, takarítási, hulladékgyűjtési és egészséges életmódra nevelő programjainkon minél többen részt vennének
 • iskolarádió üzemeltetése heti 2 alkalommal az iskolaszünetben

Diáktanács tagjai (2013/2014-es évben)

 • diákvezető:
 • naplóvezetők:
 • pénztáros:
 • Iskolarádió:
 • naposságvezető:
 • tisztaságfelelős:

DÖK felnőtt vezetője: Nagy Jánosné

A diáktanács üléseit az éves munkaterv szerint havonta 2 alkalommal tartja.

 

Osztály Tagok
5. osztály Simon Barbara Alexandra, Varga Vivien
6. osztály Horváth Boglárka, Simon Lívia, Konczik Kitti
7. osztály Lukatsik Panna
8. osztály Oláh Szilvia, Kovács Kitti

DÖK ütemtervében szerepel többek közt

 • tisztségviselők megválasztása
 • papírgyűjtés, Környész-napok
 • Tök jó buli szervezése
 • Jótékonysági est műsorának megbeszélése
 • Őszi kirándulások
 • Ünnepek, megemlékezések, évfordulók figyelemmel kísérése
 • Faliújság, aktualitások
 • a Vöröskereszt által kiadott támogató bélyegek árusítása
 • Mikulás–futás
 • jó tanulók-jó magatartású gyerekek bulija
 • farsangi előkészületek
 • Valentin-napi kívánságműsor megszervezése
 • Föld napja-vetélkedő
 • faliújságdíszítés
 • pedagógus nap megszervezése

Szülői munkaközösség

Elnök:

 •  

1. osztály

 • Roskóné Erős Mária
 • Czobák Zsuzsanna
 • Gáspár Krisztina

2. osztály

 •  Damné Farkas Andrea
 • Kovácsné Kósa Mónika
 • Vidra Zsoltné
3. osztály:
 •  Fábián Anett
 • Kubik Csilla
 • Zalaváriné Misák Éva

4. osztály:

 • Gavló Jánosné
 • Varró Tamás Lászlóné
 • Nagy Henrietta

5. osztály

 • Kertész András
 • Turgyán Lívia Anita
 • Fábián Anett

6. osztály

 • Zalaváriné Misák Éva
 • Gavló Mária
 • Pálinkás Ildikó

7. osztály

 • Varró Tamás Lászlóné
 • Lukatsikné Gál Magdolna
 • Tábián Anett

8. osztály

 • Mihály Erika
 • Szele Éva
 • Maczák Pál