Iskolánk jelene

Ki ne tette volna már fel azt a mindannyiunk számára oly fontos kérdést - legyen az szülő, tanuló vagy pedagógus - hogy milyen is a jó iskola? A kérdés egyszerűnek tűnik, a választ megadni viszont már annál nehezebb.

Tegyük csak fel még egyszer a kérdést: Milyen a jó iskola? Bizonyára mindenki másként látja. Az az iskola biztosan jó, ahova örömmel járnak a gyerekek. De milyen iskolába szeretnek járni manapság a gyerekek? Ennek megválaszolása már sokkal bonyolultabb feladat. Ahhoz, hogy mi jó iskola lehessünk nem voltunk restek megkérdezni azokat, akik részesei pedagógiai tevékenységünknek: elsőként a szülőket, a gyerekeket és természetesen önmagunkat. Így több mint egy évtizedes tapasztalat alapján alakítottuk ki pedagógiai programunkat, mert hiszünk abban, hogy csakis a közösen formált cél és akarat tehet minket sikeressé.

Szolgáltatásainkat úgy formáltuk - és alakítjuk ma is -, hogy elsősorban a helyi igényeket, szülői, tanulói elvárásokat tartjuk szem előtt, természetesen szakmai kompetenciánkat megtartva.

Így történhet meg, hogy iskolánk - a közoktatás minden buktatója és válsága ellenére - szakmai virágkorát éli. Virágkorról beszélünk, mert szép, tiszta környezetben, korszerű tantermekben tanulhatnak gyermekeink. Virágkor, mert időben mertünk szakítani az elavult, konzervatív tanítási módszerekkel, s váltottuk fel a korszerű kompetenciaalapú oktatással. Ugyanakkor sikerült megőriznünk tantervileg is minden olyan helyi népszokást (néptánc, kézművesség), mely továbbélteti hagyományainkat.

Virágkorról beszélünk, mert tudtunk mit kezdeni a nyelvtanítás nagy dilemmájával: hogy mikor, mennyire terheljük gyermekeinket az idegennyelv gyötrelmeivel. Mi megtaláltuk a helyes utat és kidolgoztuk a stresszmentes nyelvtanulás projektjét, melynek lényege, hogy kényszer nélkül, játékos formában, angol nyelvi környezetben tartjuk alsó tagozatban a technika órákat, a felső tagozatban pedig felmenő rendszerben a földrajz órákat. Így mindennapossá válik az angol nyelv használata nemcsak nyelvi órán, hanem egyéb tantárgyi környezetben is. Tapasztalataink azt jelzik, hogy ez a projekt már a jövőbe mutat, ez lehet intézményünk egyik legmarkánsabb arculata, erénye. Olyan erény, mely vonzóvá teszi iskolánkat, melyet a szülők jó szívvel fogadnak, tanítványaink pedig észrevétlenül, stresszmentesen tanulnak.

Maroknyi lelkes csapatunk - tizenhat pedagógus és öt kisegítő személyzet - nap mint nap azon munkálkodik, hogy közel kétszáz tanítványunk jól érezze magát, hasznosítható tudást és gyakorlatot szerezzen nálunk.

Hisszük, hogy minden gyermekhez más út vezet, hogy hozzájuk a legrövidebb út valóban a szeretet. A kistérség még csendes szigeteként a jelenben szeretetben, békében élünk, de már a jövő iskoláját építjük, a jövő nemzedékét neveljük.

nagy_Marton_Ilona.JPG

Marton Ilona
igazgató