Iskolánkról

Iskolánk arculata, célrendszere

Állami fenntartású és  gazdálkodású szervezet vagyunk. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Dabasi Tankerületéhez tartozunk.
Kis iskolánk magán viseli kis településünk szocio-kulturális előnyeit és hátrányait egyaránt. Intézményünkbe átlagban 180-190 tanuló jár.

Oktató- nevelő munkánk egyetemes célja, hogy minden tanítványunk részére biztosítsuk az esélyegyenlőséget az oktatás- nevelés minden területén és szintjén. Tárgyi, személyi feltételekben egyaránt olyan intézményi kultúra kialakítása a célunk, mely a „mindenki valaki” pedagógiai elvet magáénak vallja, motivációs módszerének pedig a dicsérő pedagógiát alkalmazza. Népi hagyományokat őrző iskola vagyunk, esztétika által nevelünk. Közösségformáló céljainkat a hagyományőrző kulturális tevékenységekre alapozzuk, figyelembe véve a genetikus, etnikai adottságokat. Kompetencia- alapú oktatási és nevelési módszereket, eszközöket alkalmazunk. Készség és képességfejlesztő didaktikánk elsősorban a tanulók egyéni haladási üteméhez igazodik. A 2008-as tanévtől felmenő rendszerben, első osztálytól oktatunk angol nyelvet, játékosan, technika óra keretében, majd a felsőben földrajz órák keretében is az angol órák mellett. Megvalósul a mindennapos nyelvoktatás, célunk az alapfokú nyelvvizsga megszerzése nyolcadik osztályra. Ezt kiegészítik a különböző, tehetséggondozó szakköri foglalkozások. Ami természetesen a mindenkori pénzügyi lehetőségeinkre, szülői igényekre is épül megfelelő létszámok esetén.

Célunk, hogy a sok-sok köszönet mellett pedagógusainkban továbbra is megtartsuk a motiváció azon optimális szintjét, mely elengedhetetlen feltétele minőségbiztosítási rendszerünk érdemi működésének.

Épületeink, felszereltségünk

Iskolánk négy épület együtteséből álló intézmény, amik többek közt az alsós és felsős termeknek, a tornateremnek, a könyvtárnak, a művészeti termeknek, az ebédlőnek és a titkárságnak adnak helyet.

Épületegyütteseink új része, a felső tagozat az 1960-as években épült és azóta több lépcsőben állandóan fejlődik. A tornacsarnok átadása óta (1993) sportolási, közösségi helyszínül is szolgál. Az alsó tagozat és a szúnyog épülete a legrégibb építmény, folyamatos karbantartással igyekszünk használhatóságát fenntartani. Tantermeink esztétikája hangulatos, barátságos. A régi épület ellenére a termek és teremberendezések korszerűek, parkettás osztálytermek vannak, mindenhol új asztalok, padok várják a nebulókat. 2o10 nyarán közel 20 millió forintos beruházással pályázati pénzből, épületeink energiahatékonyságuk és esztétikájuk szempontjából is sokat változott , hisz a régi épületek felújítottuk. Három interakív táblánk, projektorunk, számítógépes oktatótermünk, laptopok és egyéb kiegészítők szolgálják az új kompetencia alapú oktatást.

Intézményünket négy különálló épület alkotja:

  • „Szúnyog” iskola (jelenleg ebédlő, kézműves műhely)
  • Alsó tagozat
  • Felső tagozat
  • Ifjúsági- és sportcsarnok (Tornacsarnok)

Épületek

nagy_0_szunyog.jpg nagy_1_also_udvar.jpg nagy_2_felso_tornacs_udvar.jpg nagy_felso_tornacs_bejarat_1.jpg

Termek

img_0115 img_0116 img_0117 img_0120 img_0121 img_0127 img_0137 img_0145

Régi iskolaképek

01 02 04 05 06 12 13 17 18 19 20