Tanári végzettségek

Név Munkakör Alkalmazás módja Végzettség Intézmény
Bábel Lászlóné Tanító határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Technikai szakkollégium
 • Tolnainé - kézszorobán
 • Tolnainé - írás-olvasás tanítás 1-4. o.
 • Alapfokú Internet
 • Népi játék- és táncszervező
 • Beszédpercepciós diagnosztika
 • Dyslexia - prevenció
 • Tanulásmódszertan
 • Drogprevenció
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Konfliktuskezelés
 • Differenciált tanulásszervezés
 • Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
  105/1986
Deák Ildikó
tanácsos
Rajz tanár, hon- és népismeret, tanító, igazgatóhelyettes határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Rajz szakkollégium
 • Kézműves-fazekas tanfolyam
 • Heurisztikus olvasás
 • Tolnainé - kézszorobán
 • Montessori pedagógia
 • Alapfokú Internet
 • Népi játék- és táncszervező
 • Népi játszóház-vezető
 • Drogprevenciós tanfolyam
 • Konfliktuskezelés
 • Életvezetési ismeretek (Csendes Éva)
 • "Accessing The Artist Within" tanfolyam (Carol Ann)
 • Projektpedagógia
 • Nem szakrendszerű oktató
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Változásmenedzsment
 • Gordon kommunikációs tréning
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Kooperatív tanulási technikák
 • Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
  179/1986.
 • Magyar Művelődési Intézet
  242/2002.
 • Hagyományok Háza
  2002
 • Budapesti Tanítóképző Főiskola
  1994/67
 • Magyarországi Montessori Egyesület
  1999/05
Kálvin Jánosné Tanító, gyógypedagógiai asszisztens határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Gyógypedagógiai asszisztens
 • Alsó tagozatos komplex tanf.
 • Alapfokú Internet
 • Konfliktuskezelés
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Drogprevenció
 • Logopédia
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Kooperatív tanulás
 • Differenciálás az oktatásban
 • Interaktív táblakezelői tanfolyam
 • Esztergomi Tanítóképző Főiskola
  815/1978.
 • Nemzeti Szakképzési Intézet
  Budapest PF-F. 104618
Klauz Dénes Földrajz-technika, kémia-természetismeret szakos tanár határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Állattenyésztő üzemmérnök
 • Kémia szakos általános iskolai tanár
 • Földrajz szakos általános iskolai tanár
 • Drogprevenciós tanfolyam
 • Számítógép-kezelői tanfolyam
 • Differenciált tanulásszervezés
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Életvezetési ismeretek I. (Csendes Éva)
 • Véleményem szerint II. (Csendes Éva)
 • Képesség- és készségfejlesztés, filmadatbázis (National Geographic Channel)
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Kaposvári Mezőgazdasági Főiskola
  48/1986.
 • Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola
  30/1993.
 • ELTE Tanárképző Budapest
  47/1998.
Klauzné Keresztes Ágota Tanító határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Rajz szakkollégium
 • Tolnainé - kézszorobán
 • Alapfokú Internet
 • Színjátszó-rendező
 • Logopédia tanfolyam
 • Drogprevenciós tanfolyam
 • Kooperatív tanítás
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Differenciált tanulásszervezés
 • Életvezetési ismeretek I. (Csendes Éva)
 • Véleményem szerint II. (Csendes Éva)
 • Angol tanfolyam
 • Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
  57/1989.
Kocsis Gábor Testnevelő tanár, sportedző határozott idejű munkaszerződés
 • Testnevelő
 • Birkózás edző
 • Budai Sportoktató Akadémia BIR-2/2005-Bp. 33896201
Kubikné Kis Judit Magyar nyelv és irodalom szakos tanár, német szakos tanár határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Német szakos tanár
 • Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
 • Janus Pannonius Tudományegyetem
  279/1989
   
Kucsera Jánosné Iskolatitkár, közalkalmazotti tanács elnöke határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Okatatásszervező
 • Számítógép-kezelő
 • Iskolatitkár
 • Könyvelő
 • ECDL
 • Bázis Oktatásszervező és Szolgáltató Iroda Budapest 12-4/2001.
 • Gépipari Tudományos Egyesület Sz-8/1998.
 • Közép-európai Továbbképző Központ Budapest 11-45/1995
Lovas Istvánné Tanító, alsós munkaközösségvezető határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Könyvtár szakkollégium
 • Alapfokú Internet
 • Drogprevenciós tanfolyam
 • Dyslexia-prevenció
 • Számítógép használói tanfolyam
 • Interaktív táblakezelői tanfolyam
 • Életvezetési ismeretek I. (Csendes Éva)
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Konfliktuskezelés
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Kooperatív tanulási technikák
 • Gordon kommunikációs tréning
 • Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
  48/1982.
Marton Ilona
főtanácsos
"Genius Apáczai Diploma" díjas
"Teleki Blanka" díjas
Biológia-technika szakos tanár, igazgató határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Biológia–mezőgazdasági ismeretek szakos általános iskolai tanár
 • Pedagógiai előadó
 • Alapfokú Internet
 • OKJ Számítógép-kezelő használó vizsga
 • Vizsgáztató tanfolyam
 • ECDL Számítógép használói jogosítvány
 • Közoktatásvezető
 • Kistérségi tanügyigazgatási szakértő
 • Változásmenedzsment tréning
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Drogprevenció
 • JGYTF Szeged 449/1980.
 • JATE Szeged 213/1988.
 • Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
  2004/6318
 • Szegedi Egyetem, Bölcsésztudományi Kar
  339/2007.
Nagy Jánosné
tanácsos
Ének-magyar, énekkar, néptánc, diákönkormányzat vezető határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Bábcsoport-vezetői tanfolyam
 • Népi játék- és táncvezető
 • Ének szakkollégium
 • Alapfokú Internet
 • Népi játszóház-vezető
 • Számítógép kezelői tanfolyam
 • Nem szakrendszerű oktatás
 • Tanulásmódszertan
 • Esélyegyenlőség az iskolában
 • Drogprevenció
 • Konfliktuskezelés
 • Differenciált tanulásszervezés
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Esztergomi Tanítóképző Főiskola 44/1983.
 • Budapesti Tanítóképző Főiskola
  1993.
 • Magyar Művelődési Intézet
  241/2002.
 • Hagyományok Háza
  2002.
Nemes Mária Tanár - angol, földrajz, informatika határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Középiskolai tanár
 • Szegedi Tudományegyetem TTK - földrajz MSc
 • NYME BTK - angol nyelv és irodalom BA - 88/2008
Pribék Mihályné Takarító határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Textilfestő és kikészítő
 • Budapesti Textilfestő Szakmunkásképző Iskola
Röck István Karbantartó határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános Iskola
 • Általános Iskola Kakucs
Röck Istvánné Takarító határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Kozmetikai és vegyi cikk eladó
 • Szász Ferenc Iparcikk és Kereskedelmi Szakmunkásképző Iskola Budapest 153/1981.
Schulcz Éva Tanító határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Rajz szakkollégium
 • Alapfokú internet
 • Beszédpercepciós diagnosztika
 • Dyslexia - prevenció
 • Esélyegyenlőség az oktatásban
 • Drogprevenció
 • Differenciált tanulásszervezés
 • Konfliktuskezelés
 • Metafizikai terapeuta
 • Speciális tanácsadó
 • Zsámbéki Tanítóképző Főiskola
  48/1984.
 • Nemzetközi Matematikai Oktató-Kutató Intézet
  13/0861-04
Serfelné Szaller Edit
Pest Megyei Tanítási Verseny különdíjasa
2009 - Az Év Tanítója, Ezüst fokozat
Tanító határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Tolnainé - kézszorobán
 • Alapfokú Internet
 • Népi játék szakkollégium
 • Heurisztikus írás-olvasás tanítás
 • Számítógép kezelői tanfolyam
 • Drogprevenció
 • Gordon kommunikációs tréning
 • Interaktív táblakezelői
 • Környezeti nevelés az erdőben
 • Életvezetési ismeretek I. (Csendes Éva)
 • Véleményem szerint II. (Csendes Éva)
 • Kooperatív tanítás
 • Esélyegyenlőség az iskolában
 • Comenius Tanítóképző Főiskola Sárospatak 90/1994.
Varró Ágnes
2008 - Az Év Tanítója, Arany fokozat
Zenit 41 Apáczai díjas
Tanító, informatika (7-8.o.) határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Általános iskolai tanító
 • Számítástechnikai programozó
 • Matematika spec.koll.
 • Heurisztikus olvasás tanítás
 • Tolnainé - kézszorobán
 • Népi játék- és táncvezető
 • Interaktív táblakezelői tanfolyam
 • Esélyegyenlőség az iskolában
 • Drogprevenció
 • Kompetencia alapú oktató
 • Kooperatív tanítási technikák
 • Környezeti nevelés az erdőben
 • Differenciáló nevelés, oktatás
 • Differenciált tanulásszervezés
 • Gordon kommunikációs tréning
 • Zsámbéki Tanítóképző Főiskola 110/1989.
 • Kecskeméti Gépipari és Automatizálási Főiskola 09/1999.
 • Budapesti Tanítóképző Főiskola 1993.
Tóth Katalin Testnevelés határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • általános iskolai tanító testnevelés szakkollégiumi képzéssel
 • ELTE Tanítóképző Szak
  ELTE-TÓK-0090/2012
Volfné Németh Noémi Matematika, rajz, szakszervezeti bizalmi határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezés
 • Matematika – rajz szakos általános iskolai tanár
 • Alapfokú Internet
 • Esélyegyenlőség az iskolában
 • Drogprevenció
 • Interaktív táblakezelés
 • Nem szakrendszerű oktatás
 • Kooperatív tanítási technikák
 • Kompetencia alapú oktatás
 • Számítógép kezelői tanfolyam
 • Osztályfőnöki alaptanfolyam
 • JGYTF Szeged 340/1987.