Sajátos nevelési igények

Fejlesztő foglalkozások keretében a Sajátos Nevelési Igényű (SNI) tanulóinkat gyógypedagógus, gyógypedagógiai asszisztens, logopédus kollégák segítségével oktatjuk, játékos, képességfejlesztő formában. Személyre szabott fejlesztési tervek segítségével a részképesség hiányait pótoljuk.

A Dabasi Nevelési Tanácsadó, a Ceglédi Szakértői Bizottság vizsgálata és szakvéleménye alapján készülnek ezek a tervek, melyek a szükséges fejlesztési területeket, a szükséges képességfejlesztést emelik ki. Tanítóink is végeztek szakirányú tanfolyamokat, így a tanítási órákon is segítik a diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás, magatartászavaros, beszédhibás tanulók fejlesztését. Az egyéni haladást elősegítve naponta-hetente a nehezebben haladó diákoknak egyéni fejlesztő foglalkozásokon segítünk a tananyag gyakorlásában elmélyítésében, itt a Nevelési Tanácsadós tanulóink is segítséget kapnak.

Segítségként a problémák felismerésére és megoldására szakértői csapat is rendelkezésünkre áll, kik minden évben szülői értekezleteken egy-egy alkalommal személyes tanácsadással állnak a szülők szolgálatára.

 • Balázs Györgyné, logopédus
 • Kálvin Jánosné, gyógypedagógiai asszisztens
 • Lovas Istvánné, fejlesztő tanító
 • Zsákainé Ilia Judit, gyógypedagógus
 • Tábit Sarolta, pszichológus
 • Nevelési Tanácsadó: Igazgyöngy Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
  2370 Dabas, Szent István út 35.
  Telefon/fax: 06-29/360-957
  E-mail: igazgyongyiskola@freemail.hu
  Igazgató: Farkas Gabriella
 • Pest Megyei Önkormányzat 2. Sz. Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottsága
  2700 Cegléd, Buzogány u. 23.
  Tel.: 06-53/500-048
 • Beszédjavító Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság, Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ
  1115 Budapest, Halmi u. 26.
  Postacím: 1519 Budapest Pf. 430.
 • Linkgyűjtemény

A magatartászavaros, nehezen koncentráló tanulók munkáját pedagógiai asszisztens tanítónk végzi 3-4 fős kis csoportokban a délelőtti tanítás folyamán. A tananyaggal személyre szabottan, lassan haladnak, figyelembe véve egyéni haladási ütemüket, problémáikat. Így csökkenteni tudjuk a lemaradásukat, év végére a minimum követelményt teljesíteni tudják, nem kell évet ismételniük. A foglalkozásokat külön fejlesztőteremben, korszerű eszközökkel végzik. Reméljük, sok segítséget nyújt ez azoknak a szülőknek és gyermekeiknek, kik problémáikkal nincsenek egyedül.