Informatika 8.o.

Szoftverek típusai

A programok a gép és az ember közötti "távolság" alapján csoportosíthatóak:
rendszerszoftver - olyan programcsomagok, melyek a számítógéprendszer hardvererőforrá-saihoz való hozzáférést, a számítógép szoftveres karbantartását, monitorozását valamint új szoftverek fejlesztését teszik lehetővé .
operációs rendszer - az a programcsomag, mely vezérli a központi számolóegység működését, vezérli az alap INPUT/OUTPUT műveleteket és biztosítja a számítógép erőforrásaihoz való hozzáférést a felhasználó számára egy alap felhasználói felületen keresztül.
felhasználói szoftver - a felhasználók általános illetve speciális adatfeldolgozási, kommuni-kációs stb. igényeit kielégítő programcsomagok

Az operációs rendszer alapfeladatai:
• a gépi erőforrások kezelése;
• a programok működtetése;
• a feldolgozás ütemezése;
• az adatok kezelése és átvitele;
• párbeszédes kapcsolattartás a gép kezelőjével;
• a programok, adatok biztonságos tárolása;
• működési zavarok jelzése, kezelése.

Általános célú operációs rendszerek:
• Egy felhasználós (monouser)
1. Egyfeladatos: Az első operációs rendszerek voltak ilyenek. Egyszerre csak egy program fut a gépen.(DOS)
2. Többfeladatos: Egy felhasználó több feladatának időben párhuzamos végrehajtására ké-pes.(Windows)
• Több felhasználós
1. Egyfeladatos: Az operációs rendszer egymástól független munkák végrehajtási igényét fogadja. Ezekből, olyan parancskötegek (batch) hozhatók létre, amelyek egymást köve-tően hajtandók végre. A kötegelt rendszer tartozéka a munkavezérlő nyelv (jobb controll language)
2. Több feladatos: A program alapelve, hogy a központi egységet valamilyen ütemezési stratégia szerint ciklikusan rendeli hozzá a tárban elhelyezett programokhoz kihasználva a kényszerű várakozási időt. Több felhasználó feladatát is képes látszólag egyidejűen el-végezni. A védelmi feladatok itt nagyon fontosak és sokrétűek.
Speciális operációs rendszerek
• Hálózatos: A hálózatos operációs rendszerek feladata a hálózati igények kiszolgálása, a feladatok megosztása több gép között.(nowell netware)
• Valós idejű: Ezeket a rendszereket főként a folyamatvezérlésekre fejlesztették ki. A gépbe az adatok érzékelőkön keresztül érkeznek. Az operációs rendszer feladata a jelek elemzése és az elemzéstől függő vezérlő mechanizmus aktiválása.

Alkalmazói szoftverek
• szövegszerkesztés, -feldolgozás, kiadványkészítés;
• adatbázis-kezelés, döntés-előkészítés;
• táblázatkezelés, információ grafikus megjelenítése;
• számítógéppel támogatott tervezés, gyártás, raktározás stb.;
• számítógéppel támogatott oktatás és szimuláció;
• szórakoztatás, játék;
• hasznosságok, szerszámok (utility, tools): az operációs rendszer hiányosságainak pótlása, használatának kényelmesebbé tétele.